https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/08/lederskifte-RIN-1.jpg

Nordby overtar lederjobben i RIN

avatarevuser
Oppdatert: 24 august 2016
Daglig leder i Olimb Offshore og RIN-veteran, Peer-Christian Nordby, ble valgt til ny leder i Rørinspeksjon Norge under foreningens 22.årsmøte på Holmen Fjordhotell i Asker onsdag kveld. Dermed takket fagsjef for vann og avløp i Skien kommune, Finn Jenssen, av etter seks år som styreleder. -Nå var det viktig å gi stafettpinnen videre til en med stå-påvilje utenom det vanlige, og Peer-Christian Nordby er en slik person. Han er en ivrig og engasjert fagmann. Derfor tror jeg han vil gjøre en god jobb også for RIN. Han vet hva han går til. Peer-Christian er en ja-mann og har opparbeidet en enorm tillitt både i eget firma og i vår organisasjon. At Olimb stiller ham til disposisjon er det mange i RIN som setter pris på, sier Finn Jenssen. Nordby var med å starte foreningen for 22 år siden, og har også hatt ledervervet i ett år tidlig på 2000-tallet. Med seg i styret får han Marianne Sjåstad fra Glitrevannverket IKS, Per Sigve Henriksen, Søgne Rørservice, Torkild Johnsrud, Ringerike Septikservice, Tove Haugland Udon, Oslo VAV, Reidar Kveine, Bærum kommune, og Trond Alm, Sandnes Transport. Må styrke kompetansen Den nyvalgte RIN-lederen er tydelig på at kompetanseheving er oppdrag nummer èn for Rørinpeksjon Norge. RIN er nå blitt en stor organisasjon med godt over 100 medlemsbedrifter og kommuner/interkommunale selskaper. Jeg mener det er svært viktig vi makter å tilby faglig gode kurs som gjør operatører i stand til å sikre det norske ledningsnettet.  Stadig flere kommuner og ledningseiere etterspør sertifikater fra RIN når operatører skal utføre oppdrag på ledningsnettet. RIN har dermed fått en viktig og solid posisjon i markedet. Våre sertifikater blir ansett som et kvalitetstempel, og det betyr at vi hele tiden må være oppdatert også på den teknologiske utviklingen, sier Nordby. Tar pulsen på ledningsettet De funksjonene RINs medlemmer utfører er viktig med tanke på kvalitetssikring, spesielt av nyanlegg.  Det viser seg at feilprosenten på nyanlegg er skremmende høy, og dersom nye anlegg skal holde i 100-200 år er det helt avgjørende med kvalitet i alle ledd. -Vi tar pulsen på ledningsnettet hver eneste dag, og det er en svært viktig samfunnsmessig oppgave, understreker Nordby. Med sin enorme erfaring innen faget ser Nordby at RIN har en rekke viktige oppgaver framover, og Nordby håper han i enda større grad kan sette RIN på kartet innenfor fagfeltene. vann- og avløp. Holder med seks år -Nå er det Jobben som fagsjef for vann og avløp i Skien kommune som blir hovedfokuset de neste årene, sier 62 åringen Finn Jenssen som er svært fornøyd med at Peer-Christian Nordby overtar roret i RIN. Jensen kan se tilbake på mange viktige hendelser i RIN i sin leder-periode. -Det største øyeblikket var vedtaket om iverksetting av forprosjekt for et nasjonalt VA-senteret på Ås, sier han. -Det øyeblikket jeg husket tilbake med negativ vinkel var Norsk Vanns oppsigelsen av samarbeidsavtalen med RIN. Nå er imidlertid samarbeidet med Norsk Vann og SSTT igjen på skinner, og jeg har stor tro på at dette samarbeidet skal utvikle seg videre. Det er hyggelig at Norsk Vann har forstått at samarbeidslinja med oss i RIN og SSTT er viktig for å få med helheten i VA-Norge, sier Finn Jenssen. Årsberetningen Foreningen har økt med sju medlemmer det siste året. Ved årsskiftet hadde RIN dermed 24 kommuner / interkommunale selskaper og 89 private firmaer, totalt 113 medlemmer. Den viktigste enkeltsaken for RIN i 2015 var arbeidet med å realisere et kompetansesenter for ledningsteknologi.  Lobbyvirksomhet mot statlige organer og politiske miljøer er godt i gang. Antatt kostnad for bygging av senteret er stipulert til 10 mill. kr. Planene for feltet er gjennomgått med ledelsen ved NMBU på Ås og Ås kommune. Målet med prosjektet er å utrede og beskrive etablering av vannbransjens nasjonale kompetansesenter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i fremtidsrettet ledningsteknologi i tilknytning til NMBU på Ås.  Kompetansesenteret skal bidra til et tettere samarbeid mellom kommuner / VA-selskaper, leverandører, rådgivere og undervisningsinstitusjoner / kursholdere om teknologiutvikling og kompetanseformidling.  Det er satt av èn million kroner til forprosjektet. Økonomi RIN finansierer sin drift gjennom årsavgiften og inntekter fra avholdte kurs. Prosjektarbeid finansieres gjennom spleiselag og eventuelt bruk av overskudd i gruppen. Aktivitetsnivået har vært middels med 4 avholdte kurs, og det har vært arbeidet med utarbeidelse/planlegging av flere kurs og fagtreff.  Utover dette har ressursene vært knyttet mot drift av hjemmesiden og fornyelse av denne. Dette har bidratt til det positive driftsresultatet for 2015, pålydende kr 75 865,32. Foreningen har en sunn økonomi med drøyt 800.000 kroner «på bok».  Budsjett for 2017 på drøyt 2,7 millioner kroner ble godkjent ved akklamasjon. Medlemsavgiften har stått stille de siste sju årene, og styret fikk gjennomslag for å øke avgiften med 10 prosent fra 2017. Vedtektsendring Årsmøtet godkjente også at styret i RIN kan utvides til inntil 10 personer. Dette for å sikre at alle gruppeledere i de ulike faggruppene skal ha plass i styret.  Spyle- og rørinspeksjonsgruppa blir igjen delt i to selvstendige grupper.