https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/01/DSC_4099-Kopi-1.jpg

Nødvendig med klipp og lim

avatarevuser
Oppdatert: 18 januar 2017
ARCTIC ENTREPRENØR: Klipp og lim er noe alle driver med, og det er faktisk nødvendig, sa seniorrådgiver Gisle Halvorsen i Multiconsult i Skien under Arctic Entrepreneur onsdag.   Rådgiverne er ikke alene om å kopiere i tidligere dokumenter. Forskerne gjør det, og det samme gjør også juristene, arkitektene, konsulentene, studentene og entreprenørene. Som rådgivere blir vi presset fra alle kanter. Vi står midt mellom oppdragsgiver og entreprenører. Byggherrene gir sine klare føringer og de har faktisk også sine bindinger selv om det ikke står noe sted. Som rådgiver kan vi beskrive det vi ønsker bare vi benytter en ordlyd som favoriserer en viss leverandør. Ansvarsmatrisen Den erfarne rådgiveren, med VA-rådgivning siden midten av 70-tallet, mener at rådgivere i dag blir stilt til ansvar for det meste ned til kumlokkhøyder, rør, bend og fundamenter. Det betyr at prosjekteringsansvaret smuldrer bort. Det er viktig at entreprenørene tenker selv og ikke slavisk følger våre råd, mente han. Kan bli bedre -Situasjonen i bransjen kan bedres ved å bli mer bevisst på kvalitetskontroll. Det må arbeides enda sterkere for å oppnå felles løsninger og felles standarder rundt om i landet. Det er dessverre få kommuner som følger standardene. Som rådgivere har vi ingen mulighet til å følge opp standarder når de oppdateres flere ganger i året. Halvorsen ønsket seg et forum for erfaringsutveksling der entreprenører og konsulenter kan få bedre innblikk i hva som fungerer og hva som ikke fungerer.  Det er viktig at entreprenører får et innblikk i hvordan vi tenker og hvorfor vi gjør det vi gjør, fortsatte han. Ansvar -Det er viktig at vi plasserer ansvaret der det skal høre hjemme. Byggherre plasserer ofte ansvaret enten hos rådgivere eller entreprenører. Konsulentene får større andel av hele jobben. Entreprenørene får på sin side mer logistikk og masseflyttingsoppgaver og mindre ansvar for å løse tekniske problemstillinger. Disse er jo allerede løst i detalj av konsulenter og arkitekters 3D-modeller. Jeg ønsker vi kan sette oss sammen og bygge prosjektene sammen, og da må også leverandørene komme på banen, sa den erfarne rådgiveren til slutt. Flere leverandører ga under samtalen etter foredraget uttrykk for at rådgiverne ligger litt «etter skjema» enten det gjelder produkter eller metoder, og ville gjerne delta i relevante samarbeidsforum med rådgivere.