https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/09/Olimb-dagen-2015-014-1.jpg

NoDig mellom to permer

avatarevuser
Oppdatert: 24 september 2015
Det sa CEO i Olimb Group, Carl Christian Sibbern da bestillerhåndboka «ABC for gravefri framtid» ble «avduket» av direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen i dag. Boklanseringen fant sted under den såkalte Olimb-dagen på «Hver gang vi møtes-gården», Kjærnes gård i Våler kommune.  Et 40 talls rådgivere og ledningseiere var samlet til fagdag med fokus nettopp på gravefrie metoder. Flere av bidragene i boka kommer fra aktive RIN-medlemmer. Boka vil nå bli distribuert til offentlig sektor, industrien, studenter og øvrig interesserte innen vannbransjen. Olimb står bak utgivelsen av denne håndboka, men har knyttet til seg dyktige fagpersoner både fra rådgivende selskaper og andre entreprenørselskaper. -Sammen ønsker vi å utvikle metoder og bidra til økt fokus på de miljømessige fordelene ved bruk av de ulike gravefrie metodene. Norsk Vannbransje er på vei framover. Målsettingen med Olimb-dagen er å få belyst gravefrie metoder som en av veiene til bedre infrastruktur, slår Carl Christian Sibbern fast. Norsk Vann på banen -Det er viktig at nødvendig fornyelse av vann- og avløpsnettet i årene framover gjøres på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Vi ser en spennende teknologisk utvikling på området, blant annet har det kommet på markedet en rekke såkalte gravefrie løsninger. En del kommuner har tatt slike metoder i bruk, men fortsatt er det mange kommuner som ikke har inkludert gravefrie løsninger som en del av sin «verktøykasse» ved utforming av anbudsgrunnlag, skriver direktør Toril Hofshagen i forordet i boka som i dag ble lansert. Hun mener det er viktig med kunnskap om de nye gravefrie metodene som alternativer til tradisjonell oppgraving og utskifting av ledningene. Det er også viktig å få fram erfaringer med bruk av metodene og anbefalinger om best praksis. «ABC for gravefri framtid» er et positivt bidrag til økt kunnskap om gravefrie løsninger som tilbys på markedet i dag, sier Hofshagen. NoDig prosjekter og metoder -Som bestiller er det ofte vanskelig å vite hvordan man retter relevante spørsmål og krav til leverandører av NoDig-tjenestene. Det er også uheldig når prosjekter ikke kommer ut i markedet eller blir utført med dårligere samfunnsøkonomi fordi bestilleren er usikker på hvordan gravefrie oppdrag skal bestilles.  Det kreves rett kompetanse til å kjøpe rett kompetanse, understreker CC Sibbern. Arbeidet med å identifisere og beskrive riktige kvalifikasjons- og tildelingskriterier i et prosjekt er av avgjørende betydning for resultatet, sier han. Boka gir en kort innføring i de ulike NoDig metodene som i dag finnes i det norske markedet. Her omtales blant annet utblokking, styrt boring, AT-boring, hammerboring, rørpressing, fjellboring og ulike tunelleringsmetoder i tillegg til ulike typer strømperenovering, belegg og armerte foringer. Det er også egne kapitler om miljøregnskap, om lekkasjesøk, rørinspeksjon, spyling og trykkprøving av vannledninger. Konkrete tips til bestillingsprosessen samt ulike kontraktsformer er beskrevet.