https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/12/borhild-t-folkedal-1.jpg

NoDig-konferansen til Oslo i 2016

avatarevuser
Oppdatert: 04 desember 2015
-Vi ønsker å fokusere på hvordan man kan oppnå en effektiv forvaltning av ledningsnettet med tilgjengelige ressurser. Her vil du treffe fagmiljøer fra myndighetene, kommunene, konsulenter og fra entreprenørbransjen, forteller prosjektleder for konferansen, Borghild Teigland Folkedal,  til daglig rådgiver hos Asplan Viak AS i Drammen. Dagens fornyelsestakt av ledningsnettet ligger i dag langt under èn prosent på landsbasis. Hvis denne fornyelsestakten fortsetter, vil det ta over 160 år å fornye det norske ledningsnettet. Norsk vann har hatt en arbeidsgruppe som anbefaler 1,2 prosent fornyelsestakt på vann og èn prosent på avløp, mens Mattilsynet mener dette er alt for lite og at man må opp i to prosent. Ledningsnettet er i forfall -Det kreves endring og innsats fra flere nivå for å øke fornyelsestakten. Politikere, myndigheter, kommuner, konsulenter og entreprenører kommer til konferansen for å synliggjøre de ulike nivåene av utfordringene vi står ovenfor. En bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene innebærer at både økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter imøtekommes. Vi håper at representanter fra politikk og myndigheter kan gi oss et overblikk over de samfunnsøkonomiske aspektene ved mangelfull ledningsfornyelse. Hvor ligger de største utfordringene på det overordna, strategiske nivået? Hva er investeringsbehovet? Er forvaltningen av ressursene riktig? Hvilke forbedringer kreves?  Dette er spørsmål som blir stilt, forteller VA-rådgiver Teigland Folkedal. Hun mener mange norske kommuner har for dårlig oversikt over tilstanden på eget ledningsnett, for liten kapasitet til å sette i gang og følge opp prosjekter og utfordringer med å rekruttere personell. Da er det på sin plass å spørre hvordan kommunene kan lykkes med å øke fornyelsestakten, i tråd med en bærekraftig utvikling. Vi ønsker i løpet av konferansen å vise hvordan bruk av gravefrie metoder kan bidra til økt fornyelsestakt, sier hun. Forvaltning av vår viktigste ressurs- vannet- krever riktige investeringer og riktig bruk av tilgjengelige ressurser. Økonomisk forvaltning er ikke nok. Miljø- og samfunnsmessige aspekter skal også imøtekommes. Miljødirektoratet har som mål at norske utslipp av klimagasser skal reduseres med 15-17 millioner tonn innen 2020. Det krever tiltak – også i vannbransjen. Her spiller bruk av gravefrie metoder en viktig rolle, da karbonutslipp normalt blir vesentlig lavere enn konvensjonelle anlegg. SSTT som arrangør av konferansen ønsker å vise deltagerne hvordan kunnskap og bruk av NoDig-metoder kan bidra til klokere investeringer og bedre forvaltning av ledningsnettet. Bruk av NoDig-metoder kan gi økt ledningsfornyelse ved lavere anleggskostnader, kortere anleggstid, mindre ressursbruk pr prosjekt, mindre CO2-utslipp og mindre ulemper for 3.part. Vi i SSTT ønsker spesielt velkommen til de som har ingen eller liten erfaring med NoDig, avslutter prosjektlederen for SSTT 2016.