https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/Steg-i-Nes-i-Adal-47-–-Kopi.jpg

NMBU satser på doktorgrad i NoDig

avatarevuser
Oppdatert: 09 januar 2018
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås lyser nå ut et treårig PhD-stipend med tittelen "Utvikling av beslutningsmodell for NoDig-metoder. Verifisere og kvantifisere kriterier for metodevalg​" som har oppstart om kort tid. Søknadsfristen er satt til 25.februar. NMBU har utlyst stillingen en gang tidligere, men fikk den gang kun søkere med manglende kompetanse, opplyser førsteamanuensis Tor Kristian Stevik, som er ansvarlig for studiet i industriell økonomi ved NMBU på Ås. Med god støtte fra ulike eksterne fagmiljøer håper han nå å få inn kvalifiserte kandidater for et tre års studium på fulltid. -Nå er vi utålmodig etter å komme i gang med dette prosjektet, understreker Stevik. Bygge kompetanse NMBU har bygget opp et fagmiljø innen kommunalteknikk og ønsker å adressere miljøutfordringene i lys av de fagområdene universitetet er opptatt av. -Bruk av NoDig har en betydelig miljøgevinst sammenlignet med konvensjonell graving, og det er den miljømessige siden som er viktigst for oss.  Det er viktig for oss å få inn i et studium der vi bygger kompetanse på beslutningsprosesser. NMBU er derfor på jakt etter en kandidat med generell engineering bakgrunn og kompetanse innen matematisk modellering og beslutningsteori, forklarer Stevik. Ønsker samarbeid NoDig er et fagområde jeg gleder meg til å bli bedre kjent med, og her er det viktig at vi får inn dyktige folk som kan hjelpe oss. NMBU ønsker derfor et samarbeid om prosjektet, og vi har i den forbindelse henvendt seg både til Norsk Vann og til Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, opplyser Stevik. -Slik jeg har forstått det ønsker NMBU at SSTT skal ha en plass i referansegruppa, og dette vil vi absolutt si ja til, opplyser leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal. RIN-leder Peer-Christian Nordby er også svært positiv til nyheten, og ser at dette også er strategisk i forhold til det planlagte VA-senteret tilknyttet NMBU på Ås. Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, bekrefter at et PhD-stipend innen NoDig er viktig for norsk vannbransje. Hun mener et samarbeid om denne PhD-en er viktig for alle parter, og har spesielt på nettverket «VA-yngre» i tankene. Beslutningskriterier I omtalen av prosjektet heter det blant annet fra NMBU: NoDig-prosjektet vil fokusere på identifisering og kvantifisering av beslutningskriterier for NoDig-teknologi for å fornye rørledninger for drikkevann og avløpsvann. Rørledningssystemene i Norge har et betydelig problem med lekkasje, korrosjon og lav kapasitet, og systemet har et stort behov for renovering og utskifting. Lekkasje forårsaker forurensing av drikkevann og en betydelig overbelastning av avløpsvannbehandling-systemene. Fordeler med NoDig Ulike metoder brukes til å fornye rørsystemer. Den vanligste metoden er konvensjonell graving, men det er en økende interesse for teknologi med liten eller ingen graving, NoDig. Fordelene ved NoDig-metoder er mindre utslipp av klimagasser og reduserte inngrep i natur og infrastruktur. Metoden reduserer behovet for masseforflytning og medfølgende trafikkproblemer. Modelleringsfall viser at NoDig metoder kan redusere utslipp av klimagasser med mer enn 80 prosent sammenlignet med konvensjonell graving. På grunn av usikkerhet i teknologi, kostnad, produksjonsdesign og levetid er NoDig ikke den foretrukne metoden. Prosjektet har en struktur av valg av konseptevaluering, og hovedfokusområdene er identifisering av behov, utvikling av begreper, evalueringskriterier, usikkerhetsanalyse og kostnads ​​/ nytteanalyse Doktorgrad Kandidaten forventes å legge inn en plan for fremdriften av arbeidet mot en doktorgradsutdanning i de første månedene av avtalen med sikte på å fullføre doktorgrad i doktorgradsperioden. Søkeren må oppfylle vilkårene for opptak til et doktorgradsprogram ved NMBU. Søkeren må ha en faglig relevant utdanning som svarer til et femårig norsk studieprogram, hvor 120 studiepoeng er på mastergradsnivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere ferdighet både på skriftlig og muntlig engelsk. For mer detaljert informasjon om opptakskriteriene, se PhD-forskriften og doktorgradsprogrambeskrivelsen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Nødvendige faglige kvalifikasjoner: Mastergrad eller tilsvarende i prosjektledelse, ingeniørfag eller industriell økonomi Ønskede akademiske kvalifikasjoner: Ingeniør i vann- og avløpsanlegg Kunnskap om statistikk, matematisk modellering og programmering og boringsteknikk