https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/10/Fjellvar-2-–-Kopi-1.jpg

Nesten full stopp på lekkasjer i FjellVAR

avatarevuser
Oppdatert: 31 oktober 2018
FjellVAR as, som er heleid VAR selskap av Fjell kommune utenfor Bergen, har de siste årene jobbet systematisk med lekkasjesøk, og er nå nede i en lekkasjeprosent på seks. Ingen andre kommuner i Norge kan vise til tilsvarende lav lekkasje i sitt ledningsnett. I 2011 forsvant 48 prosent av vannet på vei til abonnentene. FjellVAR as har investert i en heltidsstilling som lekkasjesøker. En rekke ventiler er skiftet ut, mengdemålere er montert og alle lekkasjer som blir oppdaget blir reparert så raskt som praktisk mulig. Eksterne entreprenører har rammeavtale med FjellVAR, og de sørger for rask utbedring av alle innrapporterte lekkasjer, forklarer prosjektleder Tore Brakstad. Rask utførelse Eneste mulighet for å redusere svinnet av renset vann er systematisk gjennomgang av ledningsnettet. Det holder ikke med flotte konsulentrapporter som understreker et behov. Jobben må utføres så raskt som mulig, og midler til dette vedlikeholdet må være en naturlig del av driftsbudsjettet, mener Brakstad. Vannforbruket i Fjell kommune ligger i dag på samme nivå som i 2007. På disse 11 årene har innbyggertallet økt kraftig. Kommunen har nå 26.000 innbyggere. FjellVAR er opptatt av å tette lekkasjer også på det private stikkledningsnettet. Det betyr at de først undersøker nøyaktig hvor lekkasjen befinner seg, og dersom det blir påvist lekkasje på det private nettet vil huseier bli pålagt utbedring innen en bestemt tidsfrist. Dersom dette pålegget ikke blir fulgt opp vil FjellVAR sørge for at jobben blir gjort, og huseier må betale regningen. Vi lager ikke problemer for folk, understreker driftsformann Cato Dahle. Dersom vi går inn på privat grunn ordner vi alltid opp etter oss, sier han. Kvaliteten på ledningsnettet En stor del av lekkasjene kommer fra dårlige PVC-ledninger fra 1970 og 1980-tallet. Jobben med omfyllingsmasser ble utført på en slett måte i denne perioden, og noen ledninger ligger direkte på fjell. Dessuten oppstår lekkasjer i forbindelse med klaver. Aluminiums klaver er den største utfordringen. Tilstanden både på duktile rør og PE-rør er meget bra. På avløpssiden er det utført flere store prosjekter. Her handler det om innlekk og overvannsproblematikk. Vi har fortsatt mye arbeid som venter, men arbeider også her systematisk for å redusere innlekking. En rekke betongkummer er skiftet ut, og det har gitt positive resultater. FjellVAR har en klar filosofi på hvordan vann- og avløpsnettet skal vedlikeholdes og fornyes. På hovedledninger har det i stor grad vært benyttet det duktile støpejern for å holde rett pH ut på nettet, men i de siste prosjektene har FjellVAR i økende grad gått over til PE-ledninger både for vann og avløp. Det mest oppsiktsvekkende er reduksjonen i lekkasjer på vannledningsnettet. Det har sunket jevnt og trutt siden 2011, da 48 prosent av alt renset vann ble borte på veien. I 2012 var dette redusert til 36 prosent. Året etter ble prosenten forbedret til 26, for så å komme ned på 18 prosent i 2015. I 2017 er altså tallet helt nede på seks prosent. Det er også verd å merke seg at fravær på grunn av ulykker i arbeid har ligget på null prosent de siste fem årene, og selskapet ble IA-bedrift i år. Arbeidsmiljøundersøkelsen konkluderer med at selskapet har ansatte med god motivasjon og høy trivsel. Hele artikkelen kan du lese på nettsiden til Hallingtreff her PS: Har du husket å melde deg på til Hallingtreff 2019, 14-16.januar?