https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/kokebok-illustrasjon-Kopi-1.jpg

Nasjonal dugnad for ledningsfornyelse

avatarevuser
Oppdatert: 07 februar 2017
Det lyser rødt for det norske ledningsnettet, og derfor er det helt nødvendig med en nasjonal dugnad for ledningsfornyelse. Løsningen er en digital kokebok som skal føre til større effektivitet, slo seniorforsker dr.ing Herman Helness fra SINTEF Byggforsk fast under fagtreffet til Norsk Vann på Gardermoen i dag.   Den nasjonale dugnaden må settes i gang som følge av befolkningsøkning og urbanisering, aldrende infrastruktur, klimaendringer, ekstreme hendelser med flom og tørke og økt miljøbelastning. -Vi trenger bedre planlegging. Det vil si effektivisering og digitalisering av planarbeidet, og det er her «kokeboka» med det enkle navnet DiVA kommer inn, og står for «Digitalt verktøy for VA-forvaltning. DiVA er da en guide og en kokebok for å forenkle og forbedre hovedplaner og saneringsplaner. DiVA skal dermed benyttes for å forvalte ledningsnettet på en best mulig måte Forskningsrådet har finansiert prosjektet, sammen med 19 partnere. Mange tiltak kan gjøres for å gjenopprette god standard i VA-anleggene. Kommunenes utfordring er å vite hvor de skal begynne. DIVA skal bli en digital plattform som samler de verktøy, modeller og metoder som er tilgjengelig for å enklere og bedre kunne planlegge og gjennomføre sanering. Med DIVA kan rådgiverselskapene hjelpe kommunene med å ta gode beslutninger og prioritere riktige tiltak. DIVA skal først og fremst brukes av rådgiverselskapene i prosjektet. [caption id="attachment_4754" align="alignleft" width="400"]
Sivilingeniør Anette Kveldsvik Desjardins fra Asplan Viak har vært en sentral aktør i DiVA-prosjektet. Hun slo fast at mange planer støver ned på kontorene rundt om i norske kommuner.
Sivilingeniør Anette Kveldsvik Desjardins fra Asplan Viak har vært en sentral aktør i DiVA-prosjektet. Hun slo fast at mange planer støver ned på kontorene rundt om i norske kommuner.[/caption] Støver ned Sivilingeniør Anette Kveldsvik Desjardins fra Asplan Viak har vært en sentral aktør i DiVA-prosjektet. Hun slo fast at mange planer støver ned på kontorene rundt om i norske kommuner. DiVA skal føre til bedre planer, og aktører i norsk vannbransje trenger nye metoder og ny metodikk. -Nå er tiden inne for å tenke nytt. 15 års samarbeid mellom flere land i Europa rulles nå ut i det norske markedet. Prosjektet har pågått i drøyt fire år og skal ferdigstilles i desember i 2017, og vil sikre større grad av rett ledning til rett tid. Det blir økonomiske besparelser for kommunene, og det vil styrke den norske VA-bransjen. Gode grunnlagsdata og gode planer er helt avgjørende for et godt resultat, konkluderte Kveldsvik Desjardins. Sanering av ledningsnettet blir én av de største utfordringene innenfor vann- og avløpssektoren de neste tiårene. Behovet for investeringer er på flere hundre milliarder kroner. Det er ikke nok ressurser til dette i Norge, hverken når det gjeler personell eller penger, kom det fram under fagtreffet til Norsk Vann. -Vi må derfor finne bedre og smartere måter å jobbe på, og, ikke minst, sikre at pengene som investeres gir de riktige ledningene og løsningene, mente sivilingeniør vann og avløp i Norconsult AS, Hans Martin Eikerol i Norconsult, som presenterte «kokeboka» for første gang i Norge. Her gikk han detaljert gjennom mulighetene og metodikken som også kan føre til mer felles planlegging rundt om i landet. Målsetting Målsettingen med arbeidet har vært å utvikle et nytt digitalt verktøy for utarbeidelse av sanerings- og hovedplaner for vann og avløp. De landene i Europa som er lengst fremme innenfor saneringsplanlegging er Norge, Tyskland, Portugal og Spania fordi forskningsmiljøene i disse landene har samarbeidet i ca. 15 år. Det har resultert i en denne nye metodikk med mange tilhørende verktøy. Konkret beskriver den prosesser og framgangsmåte for de forskjellige arbeidstrinnene for utarbeidelse av hoved-/saneringsplaner.  I tillegg inneholder den flere konkrete eksempler fra norske kommuner. Erfaringer fra Porsgrunn kommune ble presentert under dagens fagtreff. Denne kommunen har allerede gode erfaringer ved å benytte metodikken fra DiVA-prosjektet.