https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-11-15.15.43-2-1.jpg

Narvik tar vanntap på alvor

avatarevuser
Oppdatert: 12 januar 2018
Narvik gikk fra 70 til 40 prosent vanntap på tre år. I 2017 er kommunen kommet ned på 30 prosent. Vannforbruket er kraftig redusert de siste årene, og daglig leder Trude Rostvik Bertnes lover at lekkasjeprosenten skal ned på 25 prosent. -Grunnen til at vi har lykkes er at vi har en dyktig prosjektleder med høy kompetanse både på det faglige og praktiske området. Hele organisasjonen har et felles fokus på dette, og vi har dedikerte medarbeidere som vil nå de mål vi har satt oss, sa Trude Rostvik Bertnes i sin presentasjon fra Narvik kommune under Hallingtreff. Kommunalt foretak Som kommunalt foretak har Narvik Vann stor frihet til å styre sin egen virksomhet og sin egen hverdag, fortalte daglig leder Trude Rostvik Bertnes. Det kan komme godt med når Narvik kommune nå skal slås sammen med Tysfjord og Ballangen kommuner. Ballangen kommune har 70 prosent vanntap i dag, og dermed møter Narvik Vann de samme utfordringene som Narvik selv hadde for 10 år siden. I løpet av de kommende 10 årene skal Tysfjord og Ballangen også ha et renovert ledningsnett med kraftig reduksjon i lekkasjeprosent, lovte Narvik Vann lederen. I tettstedet Bjerkvik, som også er en del av Narvik kommune, var lekkasjeprosenten i 2014 på utrolige 74 prosent. Målet var å komme ned i 50 prosent innen 2020. Det målet er allerede nådd, men 45 prosent er fortsatt et høyt tall, innrømmer Trude R. Bertnes. Daglig oppfølging Lekkasjelytting krever et øvet øre, og Narvik har satset mye på nettopp lekkasjelytting, og dette resulterte i at vanntapet i 2016 var nede i 33,4 prosent. Bertnes opplyste at driftsoperatørene på vann nå har daglig oppfølging av soneoversikten i SD-anleggene. -Vårt mål er at vi skal ha maksimum 18 vannlekkasjer i kommunen.  De siste årene er det de private lekkasjene som har dominert, men her er vi også aktive med pålegg for å fornye stikkledningene. Narvik Vann har et mål om å sanere 1000 meter vannledning pr år. Snittet de tre siste årene har vært på 864 m. I 2016 ble det bare sanert 525 meter, men dette ble kraftig økt til 1400 meter i 2017. Kommunen som har hatt landets beste drikkevann i 2005, 2008 og 2016, men kan fortsatt ikke skryte av at alt vann som blir produsert kommer fram til innbyggerne. Narvik har overflatevann som ligger på 600 og 800 meters høyde i urørt natur.