https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/04/Liane-og-Strand-–-Kopi-1.jpeg

-Nå må vi holde hjulene i gang

avatarevuser
Oppdatert: 14 april 2020
Det er ikke bare produsenter og leverandører til norsk vannbransje som opplever store utfordringer i denne spesielle tiden. Det gjelder i stor grad også utførende. Derfor er det viktig at kommuner og interkommunale selskaper vurderer hvilke tiltak som bør og kan gjennomføres akkurat nå. Det mener daglig leder Are Strand i Gategodsgutta i Bergen. Han representerer ett av mange små selskaper som er avhengig av at hjulene holdes i gang også innen vann- og avløpsprosjekter. Ingen tiltakspakke til selvkost -Regjeringen har bevilget flere tiltakspakker, men vann- og avløpssektoren kommer inn under selvkost-prosjekter, og da er det lett for kommunene å sette prosjekter på vent.  Jo mer vi får gjort av vedlikeholdsarbeid under denne perioden, jo mer mener jeg samfunnet sparer. Innsparte midler kan dermed benyttes til andre oppgaver senere, sier RIN-medlem Are Strand i Gategodsgutta. -Noen vil sikkert hevde at vi snakker for vår syke mor, men kumrehabilitering er ett tiltak som egner seg godt i en tid der man skal holde avstand til hverandre. Rehabilitering krever gjerne et par mann og skjer i god avstand fra publikum. Dette er også prosjekter som kan iverksettes raskt uten mye forprosjektering og utredninger. Dessuten er det ekstra viktig at vi tetter lekkasjer knyttet opp mot ledningsnettet i disse tidene, sier Strand. Setter prosjekter på vent Strand understreker at hans selskap har en rimelig god ordretilgang, men opplever at flere kunder har satt utbedringsarbeider på hold, samtidig som andre kunder ønsker å framskynde prosjekter. -Det skjer lite i de små kommunene. I en tid med hjemmekontor er det tydeligvis ikke så lett for de mindre kommunene å framskynde prosjekter. Da er vi godt fornøyd med at flere av de store kommunene viser en offensiv holdning. Det er nå det er tid for en ekstra innsats, og det er viktig at aktiviteten ikke stanser opp i VA-bransjen understreker han. Strand håper også at eksempelvis Rørinspeksjon Norge og Norsk Vann kan være aktive ut mot sine medlemskommuner for å holde hjulene i gang når det gjelder vedlikehold og fornyelse. Halden kommune satser

Halden kommune er et godt eksempel på at hjulene holdes godt i gang. Ifølge kommunes egne nettsider har ikke utstrakt bruk av hjemmekontor for de ansatte satt bremsene på i planleggingen av nye prosjekter i denne kommunen. – Jeg vet at bransjen er bekymret for at mye av planlegging og prosjektering skal stoppe opp som følge av koronasituasjonen og at det igjen vil gi manglende prosjekter utover i året. Det vil ikke bli situasjonen hos oss. Det jobbes iherdig fra ulike hjemmekontorer med å få lagt ut nye prosjekter i markedet. Bare innen vann- og avløp har vi nå 19 nye prosjekter som skal startes opp i 2020, og det er også andre anleggsjobber på vei, sier enhetsleder for kommunalteknikk, Asle Berg til kommunens nettsider. Ifølge kommunen har også de pågående prosjektene god fremdrift. – Under hele koronaperioden har vi hatt fokus på at pågående prosjekter skal fortsette med samme aktivitet slik at involverte entreprenører i liten grad blir berørt. Dette ser ut til å fungere bra. Det er fortsatt bra trykk på prosjektene, sier Berg  til kommunens nettsider.

Samfunnskritisk personell Personell som jobber med drikkevannsproduksjon og håndtering av avløpsvann er samfunnskritisk personell med rett til enkelte velferdstilbud. Regjeringen oppdaterte oversikten 2.påskedag. Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig departement for drikkevannforsyningen og avløpshåndteringen. Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon er: Vannverk Kommunene Leverandører av varer og tjenester til vann og avløp Rørentreprenører