https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/04/Vann_og_avlop-1.jpg

Nå kommer vann-ingeniørene

avatarevuser
Oppdatert: 29 april 2014
Vann og miljøteknikk har en økning på 94 prosent og er det studieprogrammet ved universitetet med høyest økning blant førsteprioritetssøkere. – Dette er særdeles gledelig, både for studiet, forskergruppen, bransjen og samfunnet for øvrig, sier førsteamanuensis og gruppeleder Arve Heistad for vann og miljøteknikk ved NMBU ifølge universitets egne nettsider. Forventet økning - Selv om vi forventet en økning på studiet i år, viser tallene i dag langt mer enn det vi hadde våget å tro på. Ikke minst er det svært hyggelig å registrere at norsk ungdom mer og mer ser verdien av å utdanne seg til viktige fremtidige ingeniørjobber knyttet til vann- og miljørelaterte spørsmål. Det er også gledelig for samfunnet og viktig for hele vannbransjen, sier Heistad. Situasjonen gleder også universitetsledelsen. – Det er gledelig å se at det er stadig økende interesse for våre studieprogrammer. Det viser at mange tar svært bevisste utdanningsvalg og tenker på framtiden, sier rektor Mari Sundli Tveit. Mangelvare – Vanningeniører er en mangelvare og det blir et skrikende behov for denne kompetansen i årene som kommer, ikke minst i lys av klimaendringene. Trenden vi ser blant ungdom gjør at vi på instituttet må legge inn et ekstra gir, fordi vår jobb blir å legge til rette for at studiestedet kan serverer dyktige kandidater til offentlige og private foretak, slik at viktig infrastruktur blir ivaretatt, sier Heistad. Heistad mener at årsaken til veksten på vann- og miljøstudiet er sammensatt. – Alltid ved signaler om nedkjøling i norsk økonomi ser vi vekst i søknadsmassen. Ungdom vet at en solid ingeniørutdanning gir trygge arbeidsplasser, sier han. Vann og miljø appellerer – Dessuten har samfunnet et stort fokus på klimaspørsmål. En kombinasjon av ingeniørvitenskap og vann ser ut til å appellere til moderne norsk ungdom. Ved NMBU får studentene våre en fagkombinasjon som er moderne og som møter samfunnsbehovene. Eksempelvis har vi mange studenter som er samfunnsbevisste og som ønsker å bruke ingeniørfaget til en positiv forandring, enten det er i Norge eller i utlandet. Dette legger vi til rette for, samt at vi har et nært forhold til næringslivet der studentene kan benytte teknologikunnskapene til blant annet innovasjon og produktutvikling. Det er klart at slikt motiverer, sier Heistad. God markedsføring - Det hører selvsagt med til forklaringen at vi i vanngruppen har blitt oss mer og mer bevisst hva god markedsføring betyr for rekruttering til studiet. Vi har over flere år fått mye god hjelp til synlighet av studentene og ikke minst av Linjeforeningen for vann- og miljøteknikk, AquariÅs. I tillegg har vi styrket oss innen generell formidling, med blant annet med ny nettside og bruk av sosiale medier. Teknologiinteressen blant de som har satt NMBU som sitt førstevalg er stor, og fag som Energi- og miljøfysikk og Miljøfysikk og fornybar energi har økt mye, – med vann og miljøteknikk på topp, sier han. På landsbasis har ingeniørutdanning økt med 8 prosent. Veksten i førsteprioritetssøkere ved NMBU er i år på sju prosent. Les mer om Vann- og milljøteknikk på NMBU på www.nmbuvann.no