https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/10/Svedahl-og-Folkedal-RIN-1.jpg

Nå kan du melde deg på Hallingtreff 2018

avatarevuser
Oppdatert: 06 oktober 2017
Nå er påmeldingen til Hallingtreff 2018 åpnet. 10-12.januar er det satt av totalt 250 plasser på Vestlia Resort på Geilo for de som ønsker å være med på dette populære treffet for vann- og avløpsbransjen.
– Det blir kvalitet i alle ledd når vi nå inviterer til treffet for 21 gang, forsikrer Borghild T. Folkedal, som er ny i ledelsen av arrangementet. Det årlige Hallingtreffet er populært langt utenfor landets grenser, og er kjent som «praktikernes arena», der alle aktører i verdikjeden er er velkommen. – Her møtes hele spekteret av bransjen. Leverandører, entreprenører, ledningseiere, vannverksdrifter og andre representanter fra kommuner og offentlige etater. Vi har satt sammen et bredt og godt program, som treffer godt med utfordringene som bransjen har i Norge i dag. Det spenner seg fra det hverdagslige til innovasjon og fremtidens løsninger, forteller Folkedal, som har fått med seg VA-ingeniør for Vann og miljø i Asplan Viak, Martina Bergh Svedahl som møteleder. MIRA-prosjektet Årets konferanse vil spesielt sette søkelyset på det store MIRA-prosjektet som har en ramme på 550 millioner krone. MIRA IKS er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i kommunene Gjerdrum, Sørum og Fet. Det skal legges ned 35 km ledningsnett og bygges 7 pumpestasjoner og 4 fordrøyningsbasseng. 24. november åpnet renseanlegget på Tangen i Sørum kommune. – MIRA er et stort og tverrfaglig prosjekt og vi vil i et litt annerledes presentasjonskonsept vil vi få et godt innblikk i den forberedende og gjennomførende fasen sett fra ulike ståsted. Her vil både kommunen, entreprenøren og leverandøren fortelle om sine erfaringer, forteller Folkedal. Fra vanntap til vekst-utfordringer Det vil bli en egen sesjon med innblikk i kommunenes hverdag og konferansedeltakeren får høre om hvordan Narvik har redusert det store vanntapet i kommunen. Et annet viktig tema som vil bli belyst er vekstutfordringer i forbindelse med store prosjekter som Mongstad-utbyggingen i Lindås kommune utenfor Bergen. – Det blir også tid til en liten reise over landegrensene til den svenske kommunehverdagen samt at det settes fokus på innovasjon i VA-bransjen gjennom å se på prosjektsamarbeid med Innovasjon Norge. Samarbeid Hallingtreffet starter med fabrikkbesøk ved Hallingplast AS på Ål i Hallingdal, mens konferanse-delen arrangeres på Vestlia Resort på Geilo. Treffet arrangeres denne gang av Hallingplast AS i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT). Fredag formiddag vil RIN og SSTT ta ansvar for det faglige programmet i fellesskap. I den stor vandrehallen på Vestlia blir det også denne gang god plass til utstillere. Det er ventet at et trettitalls utstillere vil delta denne gang. Ta toget Det legges opp til at flest mulig deltakere skal ta toget også i 2018-utgaven. Tog fra Bergen og Oslo møtes på Ål stasjon, og derfra er det kort vei til Hallingplast sine produksjonslokaler. Togbilletten er inkludert i konferanseavgiften, og turen er en viktig del av det sosiale aspektet, understreker Folkedal. For påmelding se her: http://hallingtreff.no/hallingtreff-2018/paamelding/