https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/03/RIN-Trond-Alm-1.jpg

Møt Trond Alm

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023
Under RINs årsmøte 14. april skal det velges fire kandidater til styret. I vår lille mini-artikkelserie, hvor vi presenterer de fire styremedlemmene som ikke er på valg i år, er vi kommet til Trond Alm! Styremedlemmene i RIN presenteres via fire raske spørsmål: 1: Hvem er du?: Navn, alder og bosted 2: Hvor arbeider du, og hva er bakgrunnen din? 3: Hvor lenge har du vært engasjert i RIN? 4: Hva brenner du mest for i RIN-sammenheng?

Presentasjon

1: Trond Alm er født i 1965 og bor på Nesodden. 2: Nå arbeider han i Tubus, som er Alms eget firma. For tiden er han tungt engasjert som byggeleder for det nye nasjonale vannsenteret, som etableres på Ås. Trond har et fagbrev i tyngre kjøretøy. I 1992 - 93 begynt han for seg selv med å kjøre tipp-bil. To år senere ble han tilbudt arbeid i et firma som drev med sugebiler og tømming av septiktanker. Et halvt år etter oppstart fikk Alm tilbud om å kjøpe seg inn i firmaet. Der ble han i 24,5 år. Dette var år preget av en betydelig faglig utvikling, som Trond ble med på. De første årene arbeidet han innen spyling, senere gikk han også over på rørinspeksjon. – I starten hadde jeg en spylebil og ei dyse. Det var det hele. Utviklingen og kvalitetshevingen har vært enorm både innen spyleverktøy, men også i samarbeidet mellom rørinspeksjonsbil og spylebil. Utstyret gjør det mulig å utføre jobben mest mulig skånsomt, enten det gjelder rehabilitering eller å forlenge levetiden på det som ligger der. Utviklingen for både spylebiler og inspeksjonsbiler har vært en utrolig og viktig reise, understreker Alm. Tubus selger rådgivningstjenester innen avløp, med vekt på NoDig- tjenester. Alm peiler også infrastruktur for kunder, og finner vannledninger, selvfallsledninger, kabler og annen infrastruktur under bakken. Som beskrevet har han fort tiden et større engasjement som byggeleder på vannsenteret. Det kommer vi stadig tilbake til i RIN-sammenheng. 3: Trond Alm deltok i arbeidet med utvikling av T-25. Rapporteringshåndbok for stikkledninger, sammen med Arve Hansen, i 2012. Han har vært medlem av RINs styre siden 2015 og er leder for fagområdet spyling. 4: Her og nå er Trond opptatt av spylerapportene, som er klare for å bli digitalisert. Arbeidet med disse har tatt sin tid. Det er en av konsekvensene av at dette er et frivillig arbeid og må gjøres i tillegg til alt annet. – Jeg er engasjert i å være med på å få folk til å bruke riktig verktøy på rett jobb innen spyling. Det handler om kvalitetsheving av hele arbeidet. Jeg håper også at jeg kan få være med på å dele av mine erfaringer, fra det jeg har gjort gjennom årene, forteller mannen som snart har 30 år i bransjen. Her kan du møte Stein Linholt og her er Peer Christian Nordby. Også de har ett år igjen av perioden de er valgt for i RIN styret.   Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal.