https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/02/IMG_3669-scaled-1.jpg

Møt Stein Linholt

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 13 april 2023
Under RINs årsmøte 14. april skal det velges fire kandidater til styret. I vår lille mini-artikkelserie, hvor vi presenterer de fire styremedlemmene som ikke er på valg i år, er vi kommet til Stein Linholt!
Styremedlemmene i RIN presenteres via fire raske spørsmål: 1: Hvem er du?: Navn, alder og bosted? 2: Hvor arbeider du, og hva er bakgrunnen din? 3: Hvor lenge har du vært engasjert i RIN? 4: Hva brenner du mest for i RIN-sammenheng?

Presentasjon

1: Stein Linholt er 47 år og bor på Stange. 2: Han arbeider i Norva24 på Flagstad, og det har han gjort i 27 år. Nå er Stein driftsleder for firmaets avdeling for rørtjenester. Dagene går med til å styre bedriftens operatører innen sugebiler, rørinspeksjon, trykkprøving, med mer. Opprinnelig er rør-entusiasten utdannet innen økonomi og administrasjon, ved høgskolen i Hedmark (nå høgskolen i innlandet). Veien fra utdanningen til dagens stilling gikk via praktisk arbeid, og startet som hjelpegutt. – Det er nok de som stusset over utdanningen jeg tok og arbeidet jeg startet med, forteller han. Det handler om tilfeldigheter, som ble full klaff. En nabo av foreldrene hans arbeidet i firmaet. Naboen fikk ham inn som hjelpegutt på spylebil i 1996. Noen år etter begynte Stein Linholt å arbeide innen trykkprøving og desinfisering, senere også sluttkontroll og kvalitetssikring av nye VA-ledninger. I 2007 tok han over ansvaret som avdelingsleder. Som nyansatt, tilbake i 1996, fikk unge Linholt ansvaret for pengene til bruskassa i bedriften. – Da fikk jeg benytte utdanningen min der, ble det sagt! – Har det vært en fordel å vokse inn i lederstillingen via det praktiske arbeidet ute? – Ja, jeg opplever avgjort at det er en fordel at jeg som sitter inne og har ansvar for det som gjøres ute og de som utfører arbeidet, selv vet hva dette dreier seg om. 3: Stein Linholt har vært aktiv i RIN i 12 – 15 år. De siste årene har han ledet RINs faggruppe Tetthetsprøving og desinfisering (TD-gruppa). 4: Det viktigste for Linholt i RIN-sammenheng er nok innsatsen for kvalitetsheving og å bidra til å heve kompetansen i Norge, innen RINs arbeidsområde. Han har vært og er aktiv innen utviklingen av metoder og kurs. – Det har vært veldig artig å være med på å løfte nivået på sluttkontrollen på vann-ledninger i Norge, og det er også kjekt nå, når vi har fått utviklet operatørkurset. Jeg er opptatt av at alle skal kunne jobbe under like vilkår. Nå når vi har klart å få til operatørkurset, håper jeg det blir realisert. I tillegg; Vi har ikke større miljø i Norge enn at vi klarer å arbeide fint med konkurrentene våre. At vi kan møtes og prate fag, og være fine sammen på sosiale og faglige samlinger, er unikt i Norge. Det setter jeg virkelig stor pris på. Slik er det også for operatørene imellom. Det skal ikke være vanskelig å ringe en konkurrent og prate fag. Vi er så små og så få at det er mulig. Gjennom RIN blir det enklere, for der treffes vi jevnt og trutt, beskriver rørentusiasten Stein Linholt.