https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/VAR-montasje-mikrofoner-8-scaled.jpeg

Mikrofon rett i brannvannskum

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Oslo kommune driver et systematisk og målrettet arbeid for å redusere lekkasjer fra drikkevannsnettet. Nå plasseres fastmonterte mikrofoner i kummer, i utvalgte områder.

Møt Kenneth Skullerud og Sander Henry Johnson igjen. Denne gangen skal fagfolkene fra Oslos vann- og avløpsetat (VAV) til Frogner. Sist vi møtte dem fikk de full klaff på lekkasjejakt. Den gangen avdekket lekkasjesøkerne en drikkevannslekkasje, takket vært to korrelerende overvåkingsmikrofoner.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/Kenneth-Skullerud-og-Ole-Christian-Karlsen-scaled-1-edited-1024x638.jpg

Gruppeleder Kenneth Skullerud og lekkasjesøker Ole Christian Karlsen, på lekkasjejakt høsten 2022.

– Da vi fikk utslag fra mikrofonene gikk vi inn på soneregnskapet og så at forbruket loggerne registrerte hadde steget med to liter om natten, beskrev Kenneth Skullerud i artikkelen.

Når han snakker om to liter, dreier det seg om to liter per sekund. Det rensede drikkevannet strømmet inn i en felleskum, og var nær ved å føre til avløpsstopp. Nå skal det monteres en mikrofon i en brannvannskum.

/static/cebbbc0903bda0f7df96707336328358/VAR-montasje-mikrofoner-1-edited-1-scaled.jpeg

Fra v. Tobias Reierstad Svarem, fra Funksjon mekanikere i VAV og lekkasjesøker Sander Henry Johnson fra gruppen Funksjon lekkasjesøk i VAV gjør seg klar til å montere lytteutstyr i brannvannskummen.

Med nytt utstyr

Gruppen Funksjon lekkasjesøk i VAV har kjøpt 120 mikrofoner. De benyttes til lytting på utsiden av rør. Gruppen har i tillegg en rammeavtale på hydrofoner, som skal lytte inni rør.

– Mikrofonene monterer vi her i sentrum hvor det er kortere avstander mellom ventilene og kummene i kryss. Mye fremmedstøy gjør også at mikrofoner er velegnet her. Utenfor sentrumsområdene, hvor det er lengre avstander og roligere forhold, er det bedre å bruke hydrofonene, forklarer Kenneth Skullerud.

Han er leder av gruppen, som foruten ham består av 12 lekkasjesøkere, en funksjonsleder, en saksbehandler, en fagansvarlig og en fagansvarlig overvåkningsutstyr. 

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/VAR-montasje-mikrofoner-3-1024x768.jpeg

Fra v. Sander Henry Johnson som henter ut verktøy, mens Kenneth Skullerud følger med på arbeidet i kummen. Begge fra gruppen Funksjon lekkasjesøk i VAV.

Formidabel effektivisering

– Denne kummen er valgt ut fordi vi historisk sett, over de siste 40 årene, har registrert at når det oppstår lekkasjer i denne målesonen, er det i dette området lekkasjen oppstår, eller i andre tilsvarende områder i sentrumsområdet, beskriver Skullerud på vei til brannvannskummen. 

Mikrofonene skal gjøre det samme som lekkasjesøkerne - bare langt mer rasjonelt. Tradisjonelt har lekkasjesøk i stor grad bestått i at mennesker kjører rundt nattestid for å lytte på ledningsnettet. Det betyr uendelig mye tid og kjøring, som nå rasjonaliseres vekk. 

– Mikrofonene står og lytter hver natt, og sender rapport til en skyløsning. Når vi får inn data kan vi sitte og se hva som har skjedd, både for å finne lekkasjer og for å utelukke lekkasjer i bestemte områder, forklarer gruppelederen.

Han har et eksempel, fra et område på Nordberg, hvor gruppen avdekket en lekkasje på 27 liter vann i sekundet. Takket være overvåkning med fastmonterte mikrofoner, som utelukket store deler av sonen, sparte VAV over 100 arbeidstimer i lekkasjesøking.

Spesialisert arbeid

Vi er kommet frem til krysset hvor brannvannskummen ligger. Det er fortsatt frost i sentrum, men kummen er heldigvis lett tilgjengelig. Sander Henry Johnson vipper erfarent av kumlokket. Han er opprinnelig rørlegger. Som lekkasjejeger får han brukt både rør-kompetansen sin og massiv erfaringer fra data og gaming på fritiden. Tredjemann der i veikrysset er Tobias Reierstad Svarem, fra Funksjon mekanikere i VAV. Lekkasjesøkernes kunnskap er knyttet til å finne lekkasjer. Nå har gruppen Funksjon lekkasjesøk fått med seg to mekanikere fra Funksjon mekanikere. Planen er å samarbeide nå i starten, og at teknikerne etter hvert skal overta alt arbeidet med å montere mikrofonene. Da kan lekkasjesøkerne igjen konsentrere seg om det de er spesialister på, å overvåke og finne lekkasjene.

– Fastmontering er et engangstiltak men tar tid, og mekanikerne er spesialisert på det mekaniske, som Kenneth sier. 

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/VAR-montasje-mikrofoner-6-scaled.jpeg
https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/VAR-montasje-mikrofoner-4-scaled.jpeg
https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/VAR-montasje-mikrofoner-7-scaled.jpeg

Kontinuerlig prosess

Selve monteringen går greit. Området sikres, Sander finner frem verktøy og utstyr mens Tobias vipper frem en stige, forsvinner ned i kummen og vipper stigen opp igjen. Etter litt orientering om forholdene i kummen blir de sammen enige om det beste stedet for å feste mikrofonen. Mekanikeren rengjør området, borer hull for festeanordningen, skrur inn en øyebolt og henger opp mikrofonen. Mens Tobias pakker vekk verktøy og stige sjekker Sander at mikrovinen er koblet til, og registrerer den med posisjon og nummer i VAVs system. 

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/IMG_6978-1024x768.jpeg

Så var det gjort! Tobias Reierstad Svarem har pakket ned verktøyet sitt, mens Sander Henry Johnson sjekker at mikrofonen er registrert inn i systemet. De er klare for neste kum!

Arbeidsomfanget og montasjemåten varierer fra kum til kum. Men når mikrofonen er vel på plass, står den og lytter så lenge batteripakken starter, opp til fem år. Da kan de sette inn nytt batteri. I tillegg til de fastmonterte mikrofonene, har gruppen et lite parti mikrofoner de kan flytte rundt etter behov.

– Det blir ikke helt slutt på lekkasjene med dette?

– Nei, dette gjør ikke at lekkasjeprosenten umiddelbart går ned. Men arbeidet effektiviseres nesten ubeskrivelig. I tillegg unngår vi masse tidkrevende og belastende kjøring rundt i byen nattestid, svarer Kenneth Skullerud.

/static/98df1f2b65724ce36ad7ecfee89efe65/IMG_6993-edited-scaled.jpeg

Noen kummer er enkle å komme til, andre krever langt mer innsats. Da er det mye å hente med fastmonterte mikrofoner.

Fakta: 

  • Alternativene til de fastmonterte mikrofonene ville være å bygge mindre målesoner, hvor lekkasjesøkerne kan bruke mobile mikrofoner for å søke etter lekkasjene. 
  • Mikrofonene står i området frem til nettet er rehabilitert, eller til oversikten kan hentes inn via et soneregnskap.
  • I denne omgang fastmonteres mikrofoner i soner med høyt vanntap. Senere skal det plassere mikrofoner i ledninger hvor det er vanskelig å få tilgang for lekkasjesøk. Eksempelvis under E6, i Ringveien eller gjennom fjell. Mikrofonene benyttes både for å finne lekkasjer, og for å overvåke områder for å utelukke lekkasjer der.