https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/12/PG-Submix-80-til-VEAS-2-–-Kopi-1.jpg

Mer «offshoreteknologi» til VEAS på Slemmestad

avatarevuser
Oppdatert: 01 desember 2021
Etter et vellykket pilotprosjekt ved hjelp av utstyr som vanligvis brukes på offshorefartøy, har Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) bestilt flere nye omrørere til de store utråtningstankene på selskapets renseanlegg på Slemmestad. Leverandør er Vestfold-selskapet PG Flow Solutions. For to og et halvt år siden installerte VEAS utstyr som vanligvis brukes på offshorefartøy på renseanlegget på Slemmestad.  Da gikk VEAS til innkjøp av tre hydraulisk drevne omrørere – eller agitatorer som det heter på fagspråket – til en av de små bioresttankene ved anlegget som ligger i Røyken i Buskerud. Etter en offentlig anbudsrunde har VEAS nå valgt å kjøpe inn ytterligere 20 omrørere – fem til hver av de fire store utråtningstankene på Slemmestad – med tilhørende hydraulikkanlegg på utsiden av hver tank. Det betyr at dersom en eller to av omrørerne faller bort, vil det fremdeles være tilstrekkelig sirkulasjon i tanken slik at driftssikkerheten ivaretas.  PG Flow Solutions ble valgt i konkurranse med tre andre tilbydere. – Gjennom pilotprosjektet har det vist seg at bunnmonterte agitatorer er svært bra for å forhindre at slam og tilsetningsstoffer hoper seg opp i bunnen av tanken, samt at de ikke etterlater noen «blindsoner» i tanken. Vi er svært godt fornøyde med å bli valg som leverandør av omrørere til VEAS, sier Are Hjertvik, salgssjef hos PG Flow Solutions i en pressemelding. Store leveranser til offshore PG Flow Solutions har de siste årene levert mer enn 3500  omrørere til over 1500 offshore- og plattformforsyingsfartøy over hele verden, blant annet for behandling av borkaks. Omrøreren, som heter PG-Submix 100-3200, er en saktegående, padleåreformet propell med stor diameter og høyt dreiemoment. Den plasseres på en pidestall i bunnen av tanker for å forhindre at slam og tilsetningsstoffer hoper seg opp i bunnen av tanken, noe som potensielt kan resultere i utfordringer med avleiring i tanken, - som igjen kan medføre at store avsetningsbiter løsner og skaper problemer for utløp og pumper. Væske i bevegelse – Prinsippet om å holde væske i bevegelse er akkurat det samme offshore som på land. Agitatorene våre har sørget for bevegelse i tunge mud-blandinger fra boreoperasjoner offshore i flere tiår. Vi visste derfor at de er mer enn robuste nok til å håndtere bunnfelling av sand og stein og holde det i kontinuerlig bevegelse i tankene hos VEAS på Slemmestad. Vi ønsker å anvende denne kontrakten, og resultatene fra det foregående pilotprosjektet, som døråpner inn mot andre renseanlegg i Norge og Skandinavia, sier Steve Paulsen, CEO hos PG Flow Solutions. [caption id="attachment_9395" align="alignleft" width="640"]
Bildet: VEAS-anlegget er et av de største renseanleggene i Norge.[/caption] VEAS-anlegget er et av Norges største renseanlegg, og er en avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo.