https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/09/Sekse-RIN-1.jpg

Mer heder til Magnar Sekse i Bergen

avatarevuser
Oppdatert: 07 september 2021
NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: Gjennom et helt liv har fagdirektør i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Magnar Sekse, vært en motor og drivkraft for innovasjon, NoDig-teknologi, kunnskapsdeling og internasjonalt samarbeid. Derfor ble han hedret med Norsk Vanns pris for mest aktive person i vannbransjen for perioden 2020/2021. Hedersprisen ble delt ut under første dag av Norsk Vanns årskonferanse i Bergen, og direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, slo fast at prisvinneren har framstått som en bauta i norsk og internasjonal vannbransje. Magnar Sekse har en klok og rolig væremåte, som også kommer tydelig til uttrykk i hans lederskap. Han har i årenes løp stått i mange tøffe prosesser med store saker som har medført stort medietrykk og også trykk fra politisk hold. Sekse fikk honnør for sitt engasjement i Norsk Vann, og spesielt at han har løftet fram medarbeidere og gitt de mulighetene til å delta i styrer, komiteer og utvalg. Målet har vært å bidra til bransjens utvikling og kompetanseheving. Magnar Sekse har selv vært en aktiv bidragsyter i Norsk Vanns vannkomite og samfunnskomite og har vært aktiv i programkomiteen for flere Nordiwa-konferanser, og han har også vært med som vertskap for den nordiske konferansen i 2015. Magnar Sekse har også vært leder for nasjonalkomiteen i International Water Association de siste 11 årene og representert Norge i generalforsamlingen i denne organisasjonen. Selv om det på diplomet står at han for prisen for 2020-2021 så deles prisen ut for hans langvarige og utrettelige arbeid til beste for Bergens innbyggere, men også for bransjens utvikling nasjonalt.   Til stor applaus mottok Sekse prisen, og takket for en uventet prisoverrekkelse. -Det har vært en fryd å være med i dette arbeidet. Jeg har lagt vekt på å si ja til de oppgavene jeg har fått i norsk og internasjonal vannbransje, fordi det betyr noe for oss som ønsker å levere godt vann og godt miljø til være innbyggere. Det er viktig at vi utveksler erfaringer, og jeg håper vi blir enda bedre til å snakke med hverandre og at vi kan bli bedre på å få unge, dyktige medarbeidere inn i bransjen vår. Vi trenger unge som kan bidra til videre utvikling, sa Magnar Sekse i sin takketale.