https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/09/2018-01-23-15.55.08-1.jpg

MEF inn som deleier ved kompetansesenteret

avatarevuser
Oppdatert: 04 september 2018
Hovedstyret i Maskinentreprenøres Forbund har vedtatt å gå inn som deleier i det planlagte Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur tilknyttet NMBU på Ås. Det opplyste administrerende direktør Julie Brodtkorb under sin visitt til Norsk Vanns årskonferanse i Tromsø i dag. MEFs hovedstyre har vedtatt å gå inn med et bidrag på 500.000 kroner. Dermed er en viktig og tung aktør inne i prosjektet. Det kom tydelig fram under dagens årskonferanse at direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann snakket varmt om kompetansesenteret med styrelederen i MEF, Arnstein Repstad, under Arendalsuka tidligere i høst. Det har lenge vært et sterkt ønske fra norsk vannbransje at også MEF skulle bli en sentral samarbeidspartner inn i kompetansesenteret. Det er et faktum at et stort flertall av MEFs medlemsbedrifter jobber med vann- og avløpsprosjekter rundt om i landet, og dermed vil det være naturlig at MEF forplikter seg til et samarbeid. Representanter styringsgruppa for det nye kompetansesenteret sammen med  representanter fra NMBU, som deltar på Norsk Vanns årskonferanse, klappet i hendene da MEF-direktøren mot slutten av sitt foredrag kom med nyheten om at MEF blir med. Med dette vedtaket i MEFs hovedstyre er et enda sterkere fundament sikret for senteret på Ås. Også entreprenørbransjen og leverandører til vannbransjen har skutt inn kapital sammen med Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge. Regjeringen har bevilget 20 millioner kroner til senteret, som har en foreløpig prislapp på 35 millioner kroner.