https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/09/MEF-treff-Valer-2016-013-Kopi.jpg

MEF etterlyser VA-handling

avatarevuser
Oppdatert: 02 september 2016
02.09.16:. Vann og avløp kan raskt bli en nasjonal hovedsak fordi vi har et ledningsnett i forfall. Vi ønsker imidlertid ikke at det skal være katastrofene som får politikerne til å våkne. Det sa næringspolitisk rådgiver for vann og avløp i Maskinentreprenørenes Forbund, Tore Larsen, under MEFs store anleggstreffet for Oslo, Akershus og Østfold i Våler i ettermiddag. Larsen var utfordret til å gi et innblikk i hva som skjer i VA-Norge da MEF-entreprenørene møtte til årets regionale fagtreff. Bedre enn noen gang Samtidig med at Norsk Vann sender ut nyhetsbrev der det blir slått at norsk vann- og avløpstjeneste er bedre enn noen gang, er næringspolitisk rådgiver for vann og avløp i MEF, Tore Larsen av en helt annen oppfatning. Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene viser at tallene for 2015 er de beste som noen gang er levert. I 2015 var det 83 kommuner som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene sørger for vann- og avløpstjenester til om lag 3 millioner innbyggere. 45 % av kommunene hadde tilnærmet god standard eller bedre på alle vurderingskriteriene for vann, noe som er en oppgang på 7 % fra 2014. For avløp var det også tilsvarende prosentvis oppgang fra 2014, hvor 32 % av kommunene oppnådde god standard på avløpstjenesten. For positivt bilde Maskinentreprenøres forbund leser ikke tabellene på samme måte som Norsk Vann. Tore Larsen sier til Rehab Nytt i dag at Norsk Vann gir et for positivt bilde av situasjonen. -Våre medlemsbedrifter opplever en helt annen hverdag. Vi har store utfordringer med å få ledningseiere, lokalpolitikere og tekniske etater på banen for å etablere et samarbeid om raskere oppgradering av ledningsnettet. 1400 av 2.200 medlemsbedrifter i MEF jobber med ulike problemstillinger innen vann- og avløp. MEF er opptatt av å oppnå minstekrav til VA-anlegg uavhengig av kommune- eller fylkesgrenser. Drammen er en av kommunene som har så sterke krav til fornying at det nesten ikke er mulig å få gjort noe i denne byen, hevdet Larsen. Vanskelig å oppnå dialog -Vi arbeider mye opp mot kommunene der vi ønsker å komme i dialog med lokalpolitikerne. For mange entreprenører er det vanskelig å komme i kontakt med politikerne. Vi har 428 kommuner med ulike strategier og organisasjoner.  MEF har nå besøkt 46 kommuner fra Karasjok i nord til Farsund i sør for å få et innblikk i kommunenes VA-hverdag, og vi ser at utfordringene står i kø i omtrent samtlige kommuner, sa Larsen i dag. MEF arbeider også mot de politiske partiene. Partiprogrammene har svært lite om vann og avløp i sine programmer. -169 tidligere lokalpolitikere som i dag sitter på Stortinget har problemer med å ta tak i en overordnet strategi for vann- og avløp. Vi ser at norske politikere både sentralt og lokalt har et bevisstløst forhold til vann i Norge, rett og slett fordi vi har for mye av det, sier en oppgitt Larsen. Store summer forsvinner -Det er kun 83 kommuner som rapporter inn til Norsk Vann, og det er en rekke kommuner som heller ikke rapporter inn til KOSTRA. Mange kommuner vet ikke hvordan tilstanden er på eget nett. Et normalforbruk av vann pr husstand i Norge er estimert til 250 liter i døgnet, men det er kommuner som operer med et forbruk på 1.500 liter i døgnet. MEF har regnet ut at vanntapet totalt sett er på 215.000 kubikk pr år. Omsatt i penger betyr det et svinn på 1,6 milliarder kroner.  Her er det store mørketall, og Norge kan ikke skryte på seg at vi har verdens tryggeste vann og beste ledningsnett, sa rådgiver Tore Larsen videre. Statlig koordinering MEF ønsker en bedre statlig koordinering. VA-sektoren er den best desentraliserte sektoren i det norske samfunnet. Henvendelser angående vann, avløp og miljø kan gå til totalt 13 ulike departementer eller direktorater, sa Larsen i sitt foredrag i dag. -MEF ønsker en sterke samordning nasjonalt. Vi ønsker en egen sektorlov med bedre rapportering. Det er stor aktivitet, men det skjer lite i norsk vannbransje. Det er bebudet en sektorlov for VA, men vi vet ikke når det kommer. Det skal gjennomføres en rekke nasjonale mål, blant annet en fornyingstakt på to prosent. Det er et mål som etter Larsens mening er urealistisk. -Det er et høyt fokus, men det skjer for lite ute i kommunene. Det er først når vannet endrer farge og form at det blir interessant. Slo han fast. Ta bilder av situasjonen Larsen utfordret medlemmene i MEF å ta tak i de lokale politikerne. Ta bilder og vis hvordan tilstanden er på vann- og avløpsrørene i eget lokalmiljø. MEF sentralt ønsket også å få oversendt bilder som gjengir tilstanden innen vann- og avløpssektoren i Norge. Det kan bli helt andre bilder enn det hovedbildet Norsk Vann ønsker å formidle.