https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/12/Arctic-Entrepreneur-2016-094-1.jpg

MEF bekymret over manglende VA-fokus

avatarevuser
Oppdatert: 01 desember 2016
Staten gir få signaler om hva den vil med VA-sektoren. Det sier administrerende direktør i Maskinentreprenøres Forening, Trond Johannesen. I et større oppslag skriver Anleggsmaskinen på sine nettsider (mef.no) at det de siste to ukene har det blitt stilt tre muntlige spørsmål til regjeringen fra stortingsrepresentanter fra Senterpartiet. Først ute var stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Hordaland som etterspurte sektorloven for vann- og avløpstjenester. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har ansvaret for bestillingen, men han var ikke villig til å ta dette ansvaret i sin besvarelse til Toppes spørsmål. Han sa vi må vente til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), har gjennomgått forslagene som overvannsutvalget kom med i forbindelse med utredningen NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder, skriver Anleggsmaskinen. Hele artikkelen kan du lese her: