https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/03/drikkevann-–-rin-1.jpg

Mattilsynet med ny kontroll av vannverkene

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Mattilsynet er i gang med offentlig kontroll av drikkevannsforsyningen ved norske vannverk. Det handler om å være trygg på at vanntilsigsområder og råvannskilder er forsvarlig sikret. Dette er et av fokusområdene under det digitale fagtreffet til Norsk Vann som startet i dag. Vannverkseierne skal ha utarbeidet en farekartlegging for denne delen av vannforsyningssystemet. -Vannforsyningssystem skal alltid kunne levere nok, trygt drikkevann, understreket seniorrådgiver Anders Bekkelund i Mattilsynet under Norsk Vann sitt digitale fagtreff. Treffet går over tre dager og samlet totalt 315 deltakere. Første dag handler i hovedsak om en trygg og god vannforsyning. Norsk vannbransje ønsker ikke flere drikkevannsskandaler av typen Askøy-ulykken i 2019 og Giardia epidemien i Bergen i 2004. 76 ble innlagt på sykehus og to døde da drikkevannet ble fylt av Campylobacter på Askøy. Giardiaparasitten rammet  ca. 30 000 husstander i Bergen. For å unngå dette må vannforsyningssystemet ha tilstrekkelig leveringssikkerhet. Det må også være forebyggende sikring som hindrer uautorisert tilgang og bruk. -Fungerende beredskap er viktig, og det må gjennomføres øvelser jevnlig, sa Bekkelund i sitt foredrag. Ved mistanke om at drikkevannet ikke er trygt har vannverkseieren opplysningsplikt til abonnentene og Mattilsynet Råvannskildene danner grunnlaget for at befolkningen skal ha tilgang til nok og trygt drikkevann. Det er et viktig prinsipp at drikkevannet bør komme fra kilder med som er lite påvirket av forurensning, og med god vannkvalitet. Med klimaendringer og voksende befolkning kan stadig nye områder komme under press, og hensynet til drikkevannet kan bli skadelidende. Gode og riktige beskyttelsestiltak reduserer risikoen for drikkevannet, og skaper forutsigbarhet for vannverkseiere, myndigheter, befolkning og tiltakshavere, mener Mattilsynet. Den offentlige kontrollen på drikkevannsområdet blir ført etter utvalgte bestemmelser i drikkevannsforskriften. I år vi Mattilsynet undersøke hvordan vannverkseierne beskytter råvannskildene sine. Mattilsynet vil legge særlig vekt på at farekartleggingen og farehåndteringen i drikkevannsforskriften er utført for vanntilsigsområdet og råvannskilden, og at den er oppdatert. Kommunene har et spesielt ansvar, både som myndighet og som vannverkseier når det handler om en trygg vannforsyning. Her er det viktig å tenke langsiktig, ved å beskytte sårbare vannressurser. Mattilsynet vil stille spørsmål om vannverkene har utført en fullstendig farekartlegging, som omfatter vanntilsigsområdet og råvannskilden og om vannverkene har gode rutiner for å holde farekartleggingen oppdatert. Farekartleggingen og dokumentasjon på beskyttelsestiltak skal være skriftlig i internkontrollsystemet. Alle vannverkseiere hvor vannforsyningssystemet produserer over 10 m3 drikkevann per døgn må være forberedt på at Mattilsynet kan komme på tilsyn i løpet av 2022 fortalte seniorrådgiver Anders Bekkelund i Mattilsynet.