https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/06/Harald-Gjein-Mattilsynet_article_main_landscape-1.jpg

Mattilsynet forlanger mer nye rør

avatarevuser
Oppdatert: 29 juni 2016
Kommunene og andre aktører tar for lite hensyn til drikkevann i sine langsiktige planer og mange vannverk har for dårlige rutiner for internkontroll og beredskap.  Derfor roper Mattilsynet et varsko i sin årsrapport, og varsler tøffe tiltak for økt ledningsfornyelse.
Mattilsynet sier i sin egen rapport at de utnytter ikke virkemidlene godt nok. Mange vannverk har for svak beskyttelse mot forurensning av nedbørsfeltet og råvannskilden. Flere vannverk etterlever ikke egne beredskapsplaner og rutiner for internkontroll.  Nasjonal sikkerhetsmyndighet har også påpekt at den fysiske sikringen av norske vannverk er for dårlig, til tross for at drikkevannsforsyningen er en helt sentral del av infrastrukturen i landet.