https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/08/rin-festdag-053-Kopi-1.jpg

Mange gode grunner til RIN-feiring

avatarevuser
Oppdatert: 15 august 2014
15.08.16: Jubileumsfeiringen til Rørinspeksjon Norge er godt i gang. Idylliske Stavern har tørket av seg de våte dagene og kunne by på sommervarme og blå himmel til ære for en jubilant som er stolt over hva den har fått til på 20 år, men som samtidig er bevisst på at VA-bransjen totalt sett har en vei å gå for å oppfylle kravene til et trygt ledningsnett og god service til sine kunder. Jubileumsdagen startet med et historisk tilbakeblikk. RINs unnfangelse sto veteranene Steinar Nilo i Oslo kommune og Halvor Kiese i firmaet Intervision for allerede i 1993. I 1994 ble det organisert et spleiselag med sju kommuner og åtte private firma, som tok ansvaret for et formalisert samarbeid. Formelt sett ble «Rørinspeksjon – Norge» stiftet i Oslo 6. februar 1995, som en interessegruppe med egne vedtekter. Fem av representantene som var med på spleiselaget er tilstede også 20 år etter. Det er nettopp Steinar Nilo fra Oslo VAV, Jens Kristensen fra Søgne, som sto som vertskap for RINs fagtreff i 10 år, Torkild Johnsrud fra Ringerike Septikservice as, Peer-Christian Nordby fra Olimb, og Morten Trevland fra Mortens Rørinspeksjon. Arve Hansen fra VA teknikk har også vært med fra det aller første møtet, og skulle hatt en sentral rolle i jubileumsfeiringen. Dessverre måtte han melde sykdomsforfall, og var sterkt savnet under jubileumsdagen. I sin ferdig forberedte historiefortelling sveipet Hansen gjennom de viktigste merkesteinene i RINs historie, med Steinar Nilo og Peer-Christian Nordby som historiefortellere i Hansens fravær. Kurs og fagtreff I tillegg til muntre historier, spesielt fra Søgne-treffene, var det også fokus på den omfattende kursaktiviteten RIN har stått for. Samarbeidet med Norvar, nå Norsk Vann, ble etablert allerede i 1995, og dette året kom også den første rapporteringshåndboka og veilederen om rørinspeksjon i avløpsledninger.Av norske kommuner var Porsgrunn første ute med krav om at rørinspeksjon kun skulle utføres av firma hvor utførende personell har gjennomgått Operatørkurs i rørinspeksjon, og i tillegg kan dokumentere erfaring fra utførte inspeksjoner. Bjørn Langbråten i Kristian Olimb as var mannen som sikret seg landets første operatørbevis i rørinspeksjon, og han er i dag en kunnskapsrik operatør som RIN har glede og nytte av, senest som foredragsholder under årets fagdager. Har noen sviktet? Midt i gleden over 20 aktive år trakk Arve Hansen i sin historiske gjennomgang også inn kritiske momenter fra VA-bransjen. Det er fortsatt alt for mange feil på nyanlegg. Det er svanker på over 80 prosent av alle nye avløpsledninger, og tetthetsprøver på nyanlegg viser også et alarmerende svakt resultat ved første inspeksjon. -Vi svikter våre ledninger og vi svikter vårt publikum med slike tall, mente Hansen. Morten Trevland i Mortens Rørinspeksjon har vært en av frontfigurene i det faglige arbeidet i RIN. Han ønsket ikke å gå debattere disse utsagnene fra RINs faglige sekretær gjennom mange år, men fokusere på RINs betydning for en samlet VA-bransje. Ingen bismak Lederen av RIN, Finn Jenssen vil ikke være med på at det er en feiring med bismak. Vi skal ikke gå etter syndebukker i dag, men glede oss over at vi har betydd en god del for norsk vannbransje, sier han. Morten Trevland mener RIN er den organisasjonen innen VA-Norge som har klart å skaffe fram en samstemt rapporteringsmanual for rørinspeksjon. -Det skal vi virkelig feire. Det er så store ulikheter og oppfatninger i hvordan arbeidet innen vann-og avløpssektoren skal organiseres og gjennomføres at bransjefolk må omstille seg når de krysser en kommunegrense. Det er ikke tilfelle innen rørinspeksjon, fordi vi har RIN og fordi vi tidlig satte oss ned og ble enig om hvordan rørinspeksjon skulle gjennomføres over hele landet, slår han fast. -Vi har en forening som gjør oss i stand å dokumentere situasjonen, og det er viktig at vi gjennom et tett samarbeid med Norsk Vann nå kan arbeide videre med de utfordringer vi står overfor, sier Finn Jenssen. RIN går foran Både Trevland og Jenssen mener VA-Norge har mye å lære av RIN. Dersom ulike VA-miljøer hadde vært mer samstemte ville også antall feil og mangler blitt redusert. Hverdagen ville blitt enklere for rådgivere, entreprenører, rørinspektører og alle andre i bransjen. Det er alt for mange småkonger i norsk VA, mener Trevland. -Det er ingen grunn å legge ned denne foreningen, slår lekkasje-inspektør og RIN-aktivist Arnt Olav Holm fra Vestfold Vann fast. -RIN er den eneste opplæringsaktøren for spyling, lekkasjesøking og trykkprøving. Det finnes ingen skole som kan gi en operatør utdanning i dette arbeidet, og derfor er RIN viktig også i denne sammenheng, mener Holm. Identitet Trevland mener det er viktig at foreningen nå beholder sin identitet og har et klart fokus på nettopp rørinspeksjon og de oppgaver som hører inn under dette.  Ikke alle i RIN er like begeistret for et tettere samarbeid med entreprenørene i SSTT, slik lederen Finn Jenssen ivrer for. Et tettere samarbeid med Norsk Vann hersker det imidlertid stor enighet om i foreningen som nå teller 106 kommuner og private selskaper rundt om i hele landet. Jubileet er markert også med ferjetur over til Citadelløya i Stavern der det ble servert lunch med en nydelig fiskesuppe og ferske reker. Her ble lokal historie presentert på en unik måte av kjentmannen Kåre Kristoffersen, ispedd litterære perler av Herman Wildenvey, som hadde Stavern som base i mange år. Den formelle delen av festdagen foregikk i offisersmessa på Fredriksvern Verft i Stavern, med Jens Kristiansen fra Søgne Rørinspeksjon som toastmaster. Med god mat og drikke som ramme ble det fra leder Finn Jenssen slått fast at RIN er en forening med mye kompetanse og stor intern takhøyde. -Dette er praktikernes forening, preget av mye idealisme og sterkt engasjement. En rekke personer ble trukket fram for å synliggjøre innsats og dermed et takk fra styret. I rekken av navn ble Arve Hansen, Steinar Nilo, Jens Kristiansen, Peer –Christian Nordby, Morten Trevland, Kristian Andersen, Halvor Kiese og Torkild Johnsrud trukket fram. Dette har vært ildsjeler fra starten. Senere har personer som Arnt Olav Holm, Kåre Aabye og Hans Jørgen Haugen lagt ned et enormt arbeid. Uten alle disse personene hadde ikke RIN vært en eksisterende kraft i VA-bransjen i dag, mente Finn Jenssen. Nå skal det arbeides målbevisst med å ta vare på operatørene i grøfta. Flere unge praktikere må få den opplæring og oppmerksomhet de trenger, og så er det bare fem år til neste jubileumsfest for RIN-operatørene. [caption id="attachment_2858" align="alignleft" width="640"]
Grunn til å flagge i vinden for RIN og leder Finn Jenssen (i midten) i dag. Her på vei ut til Citadellet utenfor Stavern. Foto: Odd Borgestrand.
Grunn til å flagge i vinden for RIN og leder Finn Jenssen (i midten) i dag. Her på vei ut til Citadellet utenfor Stavern. Foto: Odd Borgestrand.[/caption]