https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/01/Krogh-1.jpg

-Må jobbe med kompetanseheving hele tiden

avatarevuser
Oppdatert: 11 januar 2017
Rekruttering og kompetanseheving står øverst på agendaen til Norsk Vann. Det bekreftet rådgiver i Norsk Vann, Arnhild Krogh, under åpningen av årets Hallingtreff onsdag ettermiddag. -Det er ingen hemmelighet at vi har mange seniorer i vannbransjen, og derfor trenger vi «påfyll» av medarbeidere fra masternivå til gode driftsoperatører. Vi må rett og slett få inn en ny generasjon, sier hun. Norsk Vann satser derfor enda sterke på sin kursvirksomhet. Staben er styrket med en ny medarbeider, og en rekke kurs er under planlegging. Et av disse er  driftsoperatørkurs over tre uker innen vannbehandling, ledningsnett og avløpsrensing, som er viktige områder og et godt fundament for alle som jobber i vannbransjen. Viktig med fagkurs Krogh mener det er spesielt viktig med disse kursene fordi det ikke finnes formell utdannelse på dette feltet i Norge.   Det er mulig å få et fagbrev innen kjemiprosess, og derfor tilbyr Norsk Vann et forkurs med tanke på nettopp å motivere til å ta fagbrev. Det er også en rekke kurs som er rettet mot forvaltning og administrasjon. Temaer her er tilsyn med avløpsanlegg, HMS, og dagskurs med bakgrunn i de ulike faglige rapportene som blir utgitt av Norsk Vann hvert år. -Vi tror det er nødvendig å sette av tid til å gå litt i dybden med de rapportene som er utarbeidet. Vann til brannslukking og sprinkleranlegg er et av dagskursene som blir gjennomført rundt om i landet. Tilbakeslagssikring er et annet aktuelt kurs. -Et eget dagskurs om selvkostprinsippet er blitt etterlyst av våre medlemmer, og det blir nå tilbudt i samarbeid med de regionale driftsassistansene, forteller Krogh. ADK-ordningen Norsk Vann overtar i februar sekretariatet for ADK ordningen, som fram til nå har ligget i Norsk Rørsenter. Dermed blir det kursavdelingen i Norsk Vann som utsteder sertifikater, men undervisningen vil foregå på videregående skoler og andre institusjoner rundt om i landet. Norsk Rørsenter vil også fortsette med sine ADK-kurs. TraineeVANN er også et viktig tiltak for å rekruttere til vannbransjen, understreker Krogh. Målgruppe her er nyutdannede med bachelor eller mastergrader fra høyskoler og universitet. TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram, der deltakerne blir tilbudt et 18 måneders program med tre forskjellige bedrifter, kulturer og muligheter. Programmet er en fin mulighet til å skaffe seg en bred kompetanse innenfor vannbransjen. Gjennom å jobbe på tre forskjellige plasser vil deltakerne få forskjellige arbeidsoppgaver, innsyn i utfordringene til vannbransjen som helhet og ha innsikt i de forskjellige rollene i vannbransjen. Traineeprogrammet gir også et internasjonalt perspektiv gjennom en felttur med Kirkens Nødhjelp. Traineene vil bli sendt til et av Kirkens Nødhjelp sine innsatsområder og får dermed innblikk i vann og sanitasjon i bistand- og utviklingssammenheng. Før avreise vil traineene bli sendt på nødvendige kurs. -Vi er også på jakt med nye trainee-bedrifter. Disse bedriftene forplikter seg til å følge opp kandidater i minst tre måneder for å sikre en allsidig bakgrunn, forklarer Arnhild Krogh. Statlig finansiering I sitt foredrag under åpningen av årets Hallingtreff var Krogh også innom det planlagte kompetansesenteret for ledningsteknologi på Ås. Her er det statlig finansiering som vil være helt avgjørende for realisering av prosjektet. Norsk Vann arbeider aktivt inn mot det politiske miljøet og håper å få de første bevilgningene i 2018-budsjettet. Kompetanse er mer enn kurs. Det handler også om å søke samarbeid blant ulike aktører som arbeider med norsk infrastruktur, understreket Arnhild Krogh foran 250 vannbransjekolleger. Hun ønsket et enda tettere samarbeid blant annet med RIN og SSTT, blant annet om en felles kurskalender for vannbransjen. Både RIN og Norsk Vann har slike tilbud i dag, men de er ikke samkjørt.