Lukt og smak i ferske PE-ledninger?

Henriksen har i forbindelse med vannprøver fra nye PE-ledninger merket lukt og smak umiddelbart etter prøvetaking. Det er imidlertid et merkelig fenomen at lukten forsvinner i løpet av kort tid. -Det er en kjent sak at det kan oppstå lukt og smak når vannet står rolig i en ledning over lengre tid, men dette er noe helt annet, sier Per Sigve Henriksen til RIN-Nytt. Henriksen håper andre medlemmer av RIN kan gi tilbakemelding til TD-gruppa dersom de har gjort lignende erfaringer. Det er først og fremst på små dimensjoner lukt og smak er registrert. En naturlig prosess Daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon, sier i en kommentar at lukt og smak er helt naturlig dersom en helt fersk PE-ledning blir tatt i bruk nærmest rett fra produksjonslinja. -Ved sjekking av rør for lukt og smak er det et testopplegg som innbefatter skylling av rørene før testen starter. Når den er startet står vannet i røret et bestemt antall timer før det blir kontrollert om røret har avgitt spor av smak eller lukt. Det betyr at alle ledninger bør gjennomspyles, men dette skjer jo delvis ved trykkprøvingen. Deretter skal dette ikke være tema i ledningens levetid. Små diametere på rørene vil være mere markant i denne problemstillingen da kvadratet av rørveggen i forhold til mengde vann er større enn på hovedledningsrør. -Dette er beskrevet som et element i test-opplegget, og er dermed noe rørinspektører bør ha i bakhodet, sier han.  En PE-ledning vil være lukt- og smaksfri etter et par uker med normal vær- og luftutskiftning, sier Tragethon. 20.12.15: Oppdatering: Vi har fått følgende tilbakemelding fra Asgeir Øybekk i Vannverket i Arendal kommune. Han skriver: I forbindelse med lukt/smak av vann fra PE ledninger, så har jeg opplevd dette flere ganger. Første gang var på Hovden (Bykle) i ca 1995. Den gang var det en 63 mm PE som ga fra seg lukt/smak. Vannet var OK i starten, men etter hvert kom en framtredende lukt (snert av kattepiss, diesel). Dette var en flyktig greie som ikke lot seg "fange" i for eksempel vannglass eller flaske. Det var plagsomt i dusjen. Vi tok prøver av det, sjekket leverandører, Næringsmiddeltilsyn og lignende, til ingen nytte. Næringsmiddeltilsynet i Stavanger hadde den gang en spørreundersøkelse i forbindelse med et prosjekt på stikkledninger, så jeg meldte det inn der, men fenomenet var ukjent. Det tok 1,5 år før det gav seg og lukt/smak ble normal. Neste gang jeg var bort i dette var på Bjønnes Terrasse i Arendal for ca 10 år siden. Det var en nylagt 32 mm PEH. Kjente beskrivelsen på lukt/smak igjen. Dette tok også over 1 år før det ble ok. Etter det  har det vært et par episoder til, men da har det vært litt annen vinkling på lukt/smak.