https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/09/DSC_1189-–-Kopi-1.jpg

Lover full kontroll på ledningsnettet

avatarevuser
Oppdatert: 12 september 2019
Det tyske storkonsernet Egeplast benyttet Vanndagene på Vestlandet til å lansere sitt siste tilskudd innen vannsikkerhet, - et PE-rør med 100 prosent lekkasjekontroll. -I det øyeblikket det skulle oppstå en lekkasje, eksempelvis ved et graveuhell, vil det umiddelbart utløse en alarm til ledningseier. PE-ledningen er utstyrt med et aluminiumlag mellom selve røret og rørkappa. Aluminium er et ledende metall, og med en jordet ledning vil et brudd utløse alarmsignalet, forklarer salgsrepresentant for Norge, Rolf Kötterheinrich. Han tar fram sin egen smart-telefon, der meldingen om ledningsbrudd er kommet inn som følge av demonstrasjonen han har foretatt inne i utstillingsområdet til Vanndagene for Vestlandet.  Her er det også mulig å spore lekkasjen og omforme signalet til automatisk å slå av tilkoblede pumpesystemer, og dermed forhindre oversvømmelser på et tidlig tidspunkt. Overvåking i områder uten strømforsyning er mulig via en batteridrevet overvåkningsenhet Den første leveransen med det nye røret er levert til Øland i Sverige, ei øy som er helt avhengig av sitt eget grunnvann som vannkilde. Ved etablering av en trykk avløpsledning gjennom grunnvannsområdet krevde kommunen at ledningen kunne overvåkes og dermed alltid være kontrollerbar. Det er i dag to metoder som benyttes for dette formålet. Det er enten rør i rø-prinsippet eller det nye produktet fra Egeplast, som har fått navnet Egeplast Leak Controll 3L. Det nye produktet kan leveres i dimensjoner opp til 630 mm. Egeplast er èn av totalt 75 utstillere under Vanndagene på Vestlandet i Haugesund. -Dette er et selskap som ønsker å være innovative, og derfor er jeg stolt over dette produktet, sier salgsrepresentant for Norge, Rolf Kötterheinrich. Kötterheinrich er godt kjent i det norske VA-miljøet etter 20 års representasjon for nettopp Egeplast. Egeplast var først ute i Norge med både kapperør og diffusjonstette rør og opplever god etterspørsel etter disse produktene. Bransjen er blant langt mer bevisst på at drikkevannet må beskyttes mot ytre påvirkninger og framtidige forurensninger. Oslo VAV har vært den største kunden for Egeplast de siste 15 årene. Egeplast Leak Controll 3L eller rør i rør er særlig aktuelt å benytte i vernede områder eller der en kommune har grunnvann som sin hovedkilde. I Tyskland er det et krav å benytte rør som kan overvåkes dersom en avløpsledning skal føres fram gjennom et grunnvannsområde. Kötterheinrich mener det nye røret også vil bli attraktivt for industriell virksomhet. Trygg framføring av ulike typer væsker er viktig for en rekke industribedrifter, mener han. Nylig er ledningen installert ut fra et avfallsdeponi.  Ege-representanten er godt fornøyd med tilbakemeldingene fra aktører i norsk vannbransje som kom innom standen til Egeplast i Haugesund og tror økt miljøbevissthet også vil slå positivt ut med tanke på innføring av systemet i Norge.