https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/06/Roger-Iversen-–-Kopi-1.jpg

-Livet etter overlevering skal ikke være kort

avatarevuser
Oppdatert: 04 juni 2019
Etter mange års erfaring med rørinspeksjon og kontroll av nyanlegg innen vann og avløp har rørinspektør og rørfornyer Roger Iversen i Harstad både ros og ris på lager. Betraktningene er i mange tilfeller krystallklare, og bak utsagnene ligger et helhjertet ønske om at bransjen skal yte sitt beste. -Kvaliteten på nyanlegg har i de senere årene vist stor utvikling i positiv retning. Det gjøres mye flott og godt arbeid både inne på prosjektsiden og ute på anleggene, slår Roger Iversen fast. Samtidig som han har klare synspunkter på mye innen VA-faget ønsker han ikke å framstå som «spesialist» verken som VA-rørlegger eller som kontrollerende enhet. -For meg er det viktig å dele noen erfaringer, observasjoner, tanker og meninger med de som er opptatt av VA-faget, og spesielt medlemmene i Rørinspeksjon Norge, sier han videre. Store summer til VA Alle kjenner til etterslepet på det norske ledningsnettet og det bevilges store summer til nye anlegg. Da er det betimelig å spørre hva samfunnet får igjen for disse pengene. Må vi bruke opp alle pengene som ble bevilget pluss litt til? Hvilken kvalitet får vi og hvordan kan teknisk personell utføre service og vedlikehold på anleggene i ettertid?Dette er viktige spørsmål, slik Iversen ser det. Feilene som går igjen og påfører ledningseier, entreprenører og alle som berøres enten i form av omdirigering av trafikken eller tapt omsetning på grunn av utbedringsarbeider er omfattende, mener Iversen, og tar for seg flere problemstillinger. Fall og retningsendinger -Ett spørsmål som ofte blir stilt ute på anlegg er hvorfor det prosjekteres det minimumsfall på lange strekk der det avsluttes med stupfall på siste rørlengde.  Setninger og motfall finner vi oftest i forbindelse med grenrør og innløp kum, skjøter på større dimensjoner men også på selve strekket. Her snakker jeg om nyanlegg som skal være i tipp topp stand ved overlevering. Dette er kostbare prosjekter som burde ha en tilnærmet vedlikeholdsfri periode på 50-100 år.  Når det gjelder retningsendringer på rørene har det skjedd mye bra hos flere entreprenører selv om ikke alle følger normen i mitt nedslagsfelt. Det benyttes i større grad langbend på mindre dimensjoner som Ø-160 og Ø-200. Dette er svært bra med hensyn til hydrauliske egenskaper i avløpet, spyling og kontroll. Vi har likevel fortsatt en vei å gå når det gjelder bend i bend. Harstad Kommune sier i sin norm at det ved bruk av flere bend for retningsendringer skal være 500 mm rør mellom hvert bend. Oppretting av feil Etter funn av feil, svanker, grenrør og motfall blir det noen ganger krevd utbedring av ledningseier. I mange tilfeller betyr det en ny runde med gravearbeid, mener Iversen. -Det blir ofte utført oppgraving med avdekking av ledninger. Ledningene ligger kanskje i flere lag med andre ledningsnett under. Dermed rotes det opp i ferdig komprimerte masser. Resultatet kan dermed bli at èn feil blir utbedret, men samtidig oppstår en ny feil i samme rørgate når den fylles igjen og det oppstår marktrykk. Feilen blir med andre ord flyttet til et annet sted. Etter mitt syn burde den delen av ledningen som ligger feil fjernes. Puta burde rettes opp og komprimeres på nytt før røret igjen legges og vatres, sier Iversen og trekker fram et nytt punkt i sin «erfaringsliste». Rørinspeksjon og As Built tegninger -Hvordan kan man i ettertid sammenligne en rapport fra rørinspeksjon med «As Built» tegninger når inspeksjonen blir utført etter anbudstegninger? Rapport fra rørinspeksjon er etter min oppfatning en viktig del av ferdigdokumentasjonen av et anlegg. Rapport fra rørinspeksjon og resultat fra et ferdig anlegg kan ofte ikke sammenlignes, fordi det foreligger store avvik i prosessen. Avvikene behøver ikke å inneha tekniske feil eller mangler, men utfordringen er at ledningseier ofte ikke vil kjenne seg igjen når det måtte oppstå problemer. Tredjepartskontroll Spørsmålet om tredjepartskontroll har vært en gjenganger i mange ulike VA-fora, mener Iversen. Etter hans syn skal denne kontrollen være en uhildet kontroll der det er kun de tekniske analysene som skal ligge til grunn. Det betyr at personlige relasjoner, vennskap og kjennskap må legges til side. Rørinspeksjon av nyanlegg VA skal utføres etter Norvar standard som pr, i dag heter 145/2005. Norsk Vann rapport 234/2018 «Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp» er en revidert og oppdatert versjon som beskriver krav til utførelse og rapportering for rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp. Den rapporten skal vi forholde oss til, og da er det viktig at rørinspektører setter seg inn i den nye rapporten. Kanskje kan vi da oppleve at feilene på nyanlegg ikke blir en regel men heller et unntak? spør Iversen, og ønsker alle kolleger en god sommer.