https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/08/pipemic-1.jpg

Liten mikrofon fanger vannlekkasjer

avatarevuser
Oppdatert: 15 august 2014
Sivilingeniør Jan-Helge Høvset fra Eskeland Electronics forteller at det nye produktet, som har fått navne PipeMic, er utviklet av den tyske leverandøren Fast, som har vært i lekkasjesøk-markedet i flere ti-år. Under demonstrasjonen var det forboret en lekkasje på 0,9 millimeter. Gjennom gode hodetelefoner kunne operatørene lytte seg fram til lekkasjestedet med svært god nøyaktighet. Lekkasjesøk fra innsiden Med PipeMic kan man kan lekkasjesøke fra innsiden av røret. Operatøren kommer dermed så nær lekkasjen som er mulig. Ved tradisjonelt lytteutstyr blir det lyttet fra kummene eller overflaten. Nå kan lydsvake lekkasjer bli detektert eller bekreftet ved å lytte seg fram til lekkasjepunktet innenfra. Man kan lytte seg fram til lekkasjepunktet i alle typer rør, men man kan ikke peile sonden i rør av metall, forklarer Høvset.. -Det er mulig å sette signaler på selve stakefjæra. Vi kan dermed kombinere lekkasjesøk, punktlokalisering av lekkasjepunkt og endepunkt og også ledningssøke plast- eller eternittledninger, forkalrer Høvset videre Han mener alle som arbeider innen lekkasjesøk er potensielle brukere av dette utstyret, både i privat og offentlig marked. Foreløpig kan PipeMic benyttes i lenger på inntil 70 meter. Blir den for lang vil den krølle seg i røret. Det vil også komme en versjon på inntil 30 meter og som er mer fleksibel for stikkledninger og bend. RINs fagdager er en flott arena for å presentere nye hjelpemidler for rørinspektører og lekkasjesøker, mener Høvset, som også syns den sosiale rammen rundt RIN-treffet er svært bra. Produktfakta: Stakfjær med mikrofon i enden for søk på lydsvake lekkasjer fra innsiden av røret. Overføring av lyd via Bluetooth til Fast marklytter eller medfølgende til Bluetooth hodetelefoner for nøyaktig påvisning av lekkasjepunkt Lengde opptil 70 m, diameter stakefjær 4,5 mm, diameter mikrofon 12 mm Innføring gjennom pakboks med beholder for desinfisering, makstrykk 16 bar Integrert telleverk Innebygget sonde og peiletråd