image

Lite kamera med store muligheter

Bendik Ernst Øverland (t.v.) og Hans Kristian Nyseth gjør klart til første sjøsetting av ROV med det nye kameraet. (Foto: Jørn Søderholm)

I et innlegg på Hallingsplasts rørblogg beskriver Hans Kristian Nyseth, Chief Technology Officer i Dykkerteknikk i Submara, et kamera som gjør det mulig for dem å lage punktsky og 3D-foto under vann. Systemet har allerede bevist sin nytte og gitt verdifulle erfaringer og resultater med ulike typer dokumentasjon.

Prosessen krever ikke mer utstyr enn det som går baki en vanlig Transporter og kameraet kan opereres fra en hvilken som helst båt, kai eller bru. Teknologien som benyttes, fotogrammetri, er i seg selv ikke nytt. Det brukes mye på droner, blant annet for dokumentasjon av konstruksjonsområder, volummålinger av masser og kartlegging av terreng. Det nye er at de gjør dette under vann.

Med kameraet og tilhørende dataprosessering lager de en fullverdig punktsky som er internt målbar på alle punkter. Det vil ofte være tilstrekkelig på konstruksjoner som kaier, brufundamenter og tilsvarende. Kai- og brufundamenter er et område de tror kameraet vil være ekstra aktuelt. Dette blant annet knyttet til at flom og erosjon kan undergrave fundamenter og gjøre store skader på bruer. 

Innen vann og avløp ser de veldig ofte seksjoner der anlegg på land skal passe sammen med sjøledninger. Med denne teknologien kan selskapet enkelt lage en nøyaktig modell av hvordan det ser ut også under vann, der det er mulig å modellere alt av ledninger, koblinger og kummer inn i modellen. Dette gjør det enklere enn noen gang å prosjektere vanskelige områder.

Hele teksten finner du på Hallingplasts rørblogg. Dykkerteknikk er nå en del av Submara.

Foto: Jørn Søderholm i Praktisk Talt AS.