Lekkasjesøkere til Stockholm

Rørinspeksjon Norge gjentar suksessen fra 2017 og inviterer til kurs 1 i lekkasjekontroll og trasésøk ved Svenskt Vatten sitt testfelt på Sommerro utenfor Stockholm. Kurset arrangeres fra onsdag 22. til fredag 24. mai, og påmeldingsfristen er satt til 25.mars. For to år siden samlet kurset hele 26 deltakere fra hele landet, og kursleder Jan Helge Høvset, som også er leder for LT-gruppa i RIN, håper på stor deltakelse også denne gang. Tilbakemeldingene fra kurset i 2017 var udelt positive. I årets kurs vil deltakerne få en innføring i ulike metoder for lekkasjesøk, og det blir ekstra spennende og utfordrende siden det er lagt til Svenskt Vatten sitt testfelt på Sommerro utenfor Stockholm, mener Høvset. Målsetting med kurset er å gi lekkasjesøkere dokumentert kompetanse og praktisk trening. Dermed håper RIN nok en gang å bidra til kvalitetshevning innen dette fagområdet. Alle deltakerne får utstedt kursbevis. Operatørbevis utstedes etter gjennomføring av kurs 2. Anbefaling fra Norsk Vann Rådgiver i Norsk Vann og kontaktperson inn mot RIN, Arnhild Krogh, anbefaler dette kurset på det sterkeste. -Mange kommuner har i dag utfordringer med høyt vanntap fra distribusjonssystemet, og Norge har ett av de høyeste lekkasjetallene i Europa, med drøyt 30 prosent i snitt. Et tett ledningsnett er viktig med tanke på helse og for å minske risikoen for innsug av forurenset vann. Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen» har som mål at vi skal ned til mindre enn 20 % vanntap innen 2030 på nasjonalt nivå.  Det er derfor viktig med kompetanse for å kunne jobbe godt og effektivt med dette, sier hun i sin anbefaling. Øvelse i ulike metoder -I dette kurset vil deltakerne få en innføring i ulike metoder for lekkasjesøk. Grovsøk består av blant annet vannmengdemåling med sonemålere og portable vannmålere. Dessuten akustisk lytting og overvåking med lydloggere. Finsøket består av bruk av korrelator inkludert hydrofoner, filtrering og måling av lydhastighet.  Her blir det også effektiv lekkasjesøking med korrelerende lydloggere, marklytting, bruk av sporgass og hydrogenmetoden, forteller Jan-Helge Høvset.. Det blir også innføring i lekkasjelytting fra innsiden av vannledning med Pipemic og påvisning av rørtrasé, inkludert alternative metoder. Det blir egen innføring i HMS-relaterte spørsmål. Forelesere på kurset blir Arnt Olav Holm, RIN, Jan-Helge Høvset, Eskeland Electronics AS, Kenneth Skullerud, Oslo VAV    Tor-Vidar Bakke, Avavi AS og John Westby, Oslo VAV Målgruppe er personell i stat, kommune og ledningseiere generelt, som drifter, kontrollerer og lekkasjesøker ledningsnett eller er VA-orientert i sin jobb. Private lekkasjesøkebedrifter er også velkommen til å sende medarbeidere på dette kurset, som blir ekstra spennende og utfordrende siden det altså er lagt til Svenskt Vatten sitt testfelt på Sommerro utenfor Stockholm. Innkvartering skjer på Scandic Skärholmen, Oxholmsgränd 2, 127 48 Skärholmen. Last ned invitasjon og fullt program her: Invitasjon og påmelding til kurs 1 i lekkasjekontroll og trasesøk_2019