https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/04/Aktivt_lekkasjesoek4_medium-1.jpg

Lekkasjekontroll i Stavanger

avatarevuser
Oppdatert: 08 april 2015
Det er ikke tilfeldig at fagtreffet denne gang er lagt til Stavanger. Stavanger kommune satser betydelige ressurser på overvåking og lekkasjereduksjon, og seksjonsleder Bjørn Zimmer Jacobsen og Steinar Husebø vil orientere om dette. Hygienisk sikkerhet Statoilpensjonist fra «Kollegaprogrammet» Tore Simonsen vil ta for seg hygienisk sikkerhet og forklare hvorfor dette er viktig i vår bransje- Han har kalt sitt foredrag  «Tenk positivt - det er «meg» det kommer an på» Det er også satt av god tid til oppdatering av aktualiteter både fra leverandører og kursdeltakere. Meningsutveksling og kompetanseoverføring er viktig under slike fagtreff, sier kursleder og møteleder Arnt Olav Holm.  Dette er en del av programmets første dag, og den uformelle samtalen vil nok også fortsette rundt middagsbord og utover kvelden på den første kursdagen. Den andre kursdagen blir et spennende møte med gassindustrien i Stavanger. Anfinn Nærland fra Lyse Infra A/S vil gi en innføring i hvordan selskapet arbeider med overvåking og lekkasjekontroll på gassledninger. Arnfinn Nærland vil også ta med seg kursdeltakerne til det nye kontrollsenteret til Lyse Infra AS. Deltakeravgiften inkluderer 1 overnatting i enkeltrom med full pensjon og kaffepauser som beskrevet i programmet. Middag er også inkludert for deltakere uten overnatting. Evt. overnatting utenom fagtreffet må bestilles / dekkes av deltakerne selv. Rørinspeksjon Norge forbeholder seg retten til å avlyse fagtreffet ved for få påmeldte deltakere, og er ikke ansvarlig for evt. kostnader deltakerne måtte ha for utlegg av flybilletter etc.  Faggruppa føler seg imidlertid trygge på at interessen for dette fagtreffet er så stort at det vil bli rift om de 30 plassene. Så her er det bare å melde seg på snarest mulig, sier Jonny Undersaker i RINs sekretæriat. Påmeldingsfristen er satt til 4. mai 2015 Påmeldingen mailes: jonny.undersaker@asplanviak.no. For mer informasjon og påmelding se her: Invitasjon - Fagtreff 3 - 4 juni Stavanger