Legger fram nye prognoser under Arendalsuka

-Mattilsynets direktør bidrar til en viktig debatt om hvordan vi skal få opp fornyelsestakten for vann- og avløpsledningsnettet, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. Hun lover ferske tall for hva ledningsfornyelse fram til 2040 vil koste. Tallene presenteres under Arendalsuka i august. – Vi ser heldigvis en gledelig utvikling ved at fornyelsestakten øker fra år til år, men det går ikke fort nok, understreker hun. – Norsk Vann hilser velkommen at Mattilsynet fokuserer på det viktige ledningsnettet og beredskapsevnen ved vannverkene i sitt tilsynsarbeid. Når det gjelder vannets kvalitet, er det korrekt det som Mattilsynet og Oslo kommune fremhever i Aftenpostens artikkel at vi har god drikkevannskvalitet i Norge i dag. –Ferske tall fra SSB viser at i 2015 fikk 99,6 % av innbyggerne tilknyttet offentlig vannforsyning, vann som tilfredsstilte kravene til mikrobiologisk kvalitet gjennom hele året. Spekulasjoner om sykdomsrisiko ved drikkevannet bør ikke være et hovedtema i den viktige debatten om fornyelsestakt på ledningsnettet, poengterer hun. -Norsk Vann arbeider nå med å oppdatere tallene for hva en bærekraftig fornyelse av ledningsnettet vil koste frem mot 2040, røper direktøren i Norsk Vann. –De nye tallene vil bli lansert under den politiske Arendalsuka i august, og vil bidra til en enda mer faktabasert debatt om investeringsbehovet og sysselsettingsmulighetene i vannbransjen fremover, opplyser hun. Under Arctic Entrepreneur tidligere i år var direktør Toril Hofshagen tydelig på at norsk vannbransje har store utfordringer for å komme opp på et akseptabelt nivå. Norsk Vann slår fast at det er nødvendig med en dobling i fornyingstakten fram til 2040 for å komme ajour. -Det er viktig at vi skrur opp tempoet så raskt som mulig, og hun mente det var viktig å ta i bruk gravefrie løsninger som en del av verktøykassa for å få gjort mer for pengene, raskere. Hver kommune må utarbeide lokale planer, mener hun. -Vi har snakket lenge nok. Alle må brette opp armene og komme i gang. Investeringsbehovet for å komme opp på en akseptabel standard er 500 milliarder kroner. Mange kommuner trenger nytt ledningskartverk, god tilstandskontroll og de trenger ambisjoner for nybygging, var Hofshagens budskap til entreprenørene som var samlet på Gardermoen. Budskapet er det samme i dag. Så får vi se om 500 milliarder er et tall som holder vann også under Arendalsuka.