https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/05/graveservice-1.jpg

-Tredjepartskontroll inn i anbudsdokumentene

avatarevuser
Oppdatert: 11 mai 2016
Sluttkontroll for vann- og avløpsanlegg bør utføres av en uavhengig tredjepart for å få ned den store feilprosenten på nyanlegg. Det mener «Forum for ledningsfornyelse». Forumet, som er et samarbeidsorgan bestående av representanter fra Norsk Vann, SSTT og Rørinspeksjon Norge (RIN), mener sluttkontrollen bør bli en del av anbudsdokumentet fra byggherre. Et viktig initiativ Norsk Vanns representant i ledningsforumet, rådgiver Arnhild Krogh, sier at bransjen ikke kan leve med den store feilprosenten på nyanlegg. -Derfor må vi som bransje selv ta et initiativ til å få ned denne prosenten, sier hun. Hun mener byggherre, i de fleste tilfeller et interkommunalt selskap eller en kommune, har stor egeninteresse i å få utført en uavhengig tredjepartskontroll av nyanlegg. Det enkleste er da å legge dette inn i anbudsdokumentene, sier hun. Over til handling Leder i RIN, Finn Jenssen, som til daglig er enhetsleder for vann og avløp i Skien kommune, mener det er viktig å få på plass en god sluttkontroll. Som ledningseier har han selv opplevd for feil på nyanlegg, og mener bransjen gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å ta for lett på sluttkontrollen. RIN har i ulike sammenhenger diskutert problemene med feil på nyanlegg, og nå er det viktig at vi går fra diskusjoner til handling, sier Jenssen. Daglige feil Faglig sekretær i RIN, Martina Bergh Svedahl var under et foredrag i Norsk Vannforening for kort tid siden tydelig på at vannbransjen må bruke de beste hodene for å få de totalt sett beste løsningene. -Vi må sikre høy kvalitet og lang levetid. Vi må dessuten bygge ledningsnett som krever minimale kostnader på drift og vedlikehold, understreket hun. RIN har tatt tempen på ledningsnettet i over 20 år. Dette har ikke bare handlet om ledninger som er døden nær, men også nyfødte ledninger. En uavhengig tredjepartskontroll på nyanlegg bør komme på plass snarest mulig, mener hun. -Vi har store nok utfordringer med å ta vare på ledningsnettet vi har, om ikke vi i tillegg skal bygge feil på nyanlegg. Men det skjer dessverre alt for ofte. RINs operatører avdekker daglig feil på ledningsanlegg som skal ha 100 års levetid, og da må vi sammen gjøre noe med det, understreker Martina Bergh Svedahl.