https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/01/hallingplast_26658857183-1.jpg

Ledningseierne søker til Hallingtreff

avatarevuser
Oppdatert: 07 januar 2015
Det opplyser Arve Hansen i VA-teknikk AS, som har vært medarrangør på samtlige treff siden starten. På andre plass blant aktørene kommer entreprenørene med en andel på 27 prosent. Det har i stor grad vært representanter fra NoDig selskaper som har dominert blant entreprenørene. Flere selskaper arbeider med ledningsfornyelse og spesielt med installasjon av PE-rør.
Produktleverandører er også godt representert. Snittet ligger på 14 prosent, og Hansen mener dette viser at Hallingtreff er en interessant arena. Det er ikke bare Hallingplast som har anledning til å vise fram sine produkter. Her er også andre aktører velkommen for å treffe sine kunder.

Rådgivende ingeniører

Holder seg stabilt på 10 prosent. Arrangørene har i alle år ønsket seg en høyere andel av rådgivere da Hallingtreff legger stor vekt på kompetanseoverføring med mye både praktisk og teoretisk lærdom på tre hektiske dager. Gruppen «andre» på fire prosent fylles opp med mediefolk, bransjenestorer som er spesielt invitert og sekretariat til blant andre Norsk Rørsenter og SSTT.

Fin fordeling

Hansen mener fordelingen er ideell for et kreativt fagtreff, i og med at aktørene stiller med både ute- og inne-folk. Det vil si både praktikere og teoretikere. -Det er dette som gjør Hallingtreff til et populært fagtreff. For Hallingplast blir det dermed en viktig møteplass for å presentere nyheter og treffe VA-bransjen, mener han. For Hallingplast og andre aktører byr Hallingtreff på muligheten for moderne markedsføring, omdømmebygging og en arena for kompetansebygging på tvers av faggrupper innen VA-bransjen, konkluderer han.
deltakere hallingtreff