https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/rin-steinar-1.jpg

-Ledningseierne må følge egne prosjekter tettere

avatarevuser
Oppdatert: 12 januar 2018
-Det har vært en positiv produktutvikling i V-bransjen, men vi må få bedre kontroll på selve anleggsvirksomheten. Samspillet mellom aktørene må bli enda bedre om vi skal lykkes med å levere tjenester i et hundre års perspektiv. Det var hovedbudskapet til daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon, da han åpnet det 21.Hallingtreffet på Geilo. I salen satt 270 deltakere, der ledningseiere og entreprenører utgjorde70 prosent av forsamlingen. Produsentene var representert med 19 prosent, mens rådgivere og grossister sto for fem prosent hver. Positiv til partnering Steinar Tragethon mener partnering er en vei å gå for å få en best mulig tilnærming til det ferdige produktet. -Vi må også få luftet problemstillingen om ledningseiere selv etterlever de kravene de setter til andre. Det er tilfeller der tilbud blir akseptert uten at de som blir tildelt jobben har de nødvendige  kvalifikasjonene, hevdet Tragethon. Han mente anleggsbransjens ADK-kurs ikke er tilstrekkelig for å forstå hele arbeidsgangen i et prosjekt. Han stilte også spørsmål ved om lærlingeordingen var god nok. Sertifikatet gir ikke resultatet på arbeidet, mente han. Tragethon trakk også fram tredjepartskontroll som et viktig moment. -Rørinspektører opplever stadig feil på nyanlegg, og det betyr at ledningseierne ikke har fulgt prosjektet tett nok. Det blir tatt for lett på oppfølgingen av anlegg i Norge i dag. En god oppfølging vil alltid spare tid og ressurser i etterkant. De som gjør det rett med en gang kommer best ut, slo Tragethon fast. Lær av gassbransjen Han mente var eksisterer helt andre kvalitetskrav innen gassbransjen, som Hallingplast også er en storleverandør til. -Det er rett og slett en annen tankegang innen kvalitetsoppfølging i den bransjen, sammenlignet med VA-bransjen. Vi må tenke sikker jobbanalyse i hele verdikjeden om vi skal lykkes med god kvalitet. Dette handler om tillit, og vinnerne er de som tar kvalitetssikring på alvor, understreket Tragethon under åpningen av årets Hallingtreff.