https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/02/rin_bestillerkurs_0469-1.jpg

Ledningseiere lærer rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 05 februar 2020
Her får ledningseiere for første gang opplæring til å bli bedre bestillere av rørinspeksjon. Første rørinspeksjonskurs for bestillere er avviklet, med godt resultat.  De som driver rørinspeksjon må kunne det de holder på med. Men det er slett ikke dumt om de som kjøper slike tjenester også kan litt grunnleggende om inspeksjon, og hvordan man best kan bruke data fra inspeksjoner og presentere dem i kartverk.  Det var bakgrunnen for at RIN laget et kursopplegg i rørinspeksjon for bestillere. Norges første kurs av den typen ble avviklet i slutten av januar. 

Deltakerne

Totalt 16 personer deltok på kurset, som foregikk i Sandvika. Deltakerne kom fra seks ulike norske kommuner, én fra Oslo lufthavn Avinor og én rørlegger fra Molde. En kommune stilte med fem deltakere.   – Et vellykket kurs. Deltakerne var aktive i diskusjonene etter de ulike innleggene. Flere ganger måtte vi faktisk sette stek for spørsmålene for å komme oss videre i programmet. Det tar jeg som et godt tegn og et tegn på at dette kurset har livets rett, sier RIN-leder Reidar Kveine. 

Nyttige diskusjoner

– Vi har drevet med dette å bestille i lange tider. Noe var veldig kjent for oss, men det er alltid noe nytt å plukke opp, sier Kjell Einar Liane. Han er driftsleder avløp ledningsnett i Kristiansand kommune, og stilte på kurset sammen med to driftsoperatører i samme avdeling. – Det er viktig med fagmiljøet på sånne kurs. Du treffer andre folk, får høre hvordan andre driver og får diskutere fag med andre. Det er kjempeviktig, sier han.

Få det inn i Gemini

Liane mener Kristiansand kommune med sin egen driftsavdeling mer direkte involvert i bestillinger enn andre kommuner som setter mer ut til eksterne. – Men vi er nok dårligere på å få det inn i Gemini. Der fikk vi nyttig informasjon, sier han. Arbeidet med dette kurset ble satt i gang etter at RIN fikk en henvendelse fra en ledningseier fra Vestlandet på fjorårets RIN-fagtreff.  Han ønsket litt mer kunnskap rundt dette å bestille og ikke minst motta og bearbeide/bruke rørinspeksjonsdata. – Da sjekket vi litt rundt og fant ut at Svensk Vatten allerede hadde et tilsvarende kurs i Sverige. Sammen med Vidar Aase fra VITEK AS dro jeg over til Stockholm og deltok på kurs der høsten 2018.  Nå har vi brukt kursopplegget derfra som utgangspunkt for å sette sammen et tilsvarende kurs for norske forhold, sa Kveine da kurset ble markedsført i fjor høst.  Han mener dette kan være et nyttig kurs for alle de som sitter som bestillere av rørinspeksjon og av de som bruker rørinspeksjon i sitt planarbeid. Kveine er godt fornøyd med interessen for dette første kurset. RIN vil – med visse justeringer – kjøre tilsvarende kurs senere.  [caption id="attachment_7157" align="alignnone" width="640"]
Eldrid Midtbø Øyulvstad fra Bærum kommune orienterer om kommunens rammeavtale for rørinspeksjon.[/caption] [caption id="attachment_7156" align="alignnone" width="640"]
Ola Valved forteller om hvordan Asker kommune i mange år har brukt systematisk rørinspeksjon i sitt planarbeid.[/caption] [caption id="attachment_7154" align="alignnone" width="640"]
Hans Jørgen Haugen fra Asplan Viak ga et innlegg om Norsk Vann rapport 234/2018 – Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp.[/caption]