https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/08/spyling-–-Kopi-2.jpg

Ledige plasser på kurs i spyling av avløpsledninger

avatarevuser
Oppdatert: 20 august 2021
Digitalt kurs i spyling av avløps hovedledninger arrangeres 31. august - 2. september 2021.  Det er fortsatt noen ledige plasser, og fristen for påmelding er derfor forlenget til 25.august. Rørinspeksjon-Norge er ansvarlig kursarrangør.  Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Møteledere er Trond Alm og Kjetil Storli. Foredragsholdere er de to nevnte lederne i tillegg til Reidar Kveine, Finn Jensen, Gunnar Mosevoll og Arild Skjelstad Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. NB!  Foredrag og annet kursmateriell vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset.  Man må m.a.o. laste ned dette før kursstart. Det oppfordres å ta en gjennomgang av dette før kurset. Målgruppe for kurset er:
  • Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.
  • Private firma som utfører spyletjenester.
  • Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.
Kursbevis og operatørbevis: Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis.  Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling ved bestått eksamen. Komplett informasjon og påmeldingsskjema kan lastes ned her: Invitasjon og påmelding til spylekurs august-september 2021