https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/08/DSC_0289-–-Kopi-1.jpg

Lederskifte i Rørinspeksjon Norge

avatarevuser
Oppdatert: 14 august 2019
Overingeniør i Vann og avløp plan i Bærum kommune, Reidar Kveine, (44) ble under årsmøtet i Rørinspeksjon Norge valgt inn som ny styreleder etter Peer-Christian Nordby, som ba om avløsning etter tre år som leder. Reidar Kveine har vært styremedlem i RIN i flere år, og var et naturlig valg som leder for foreningen når Nordby nå ønsket avløsning. Kveine sitter også i den norske arbeidsgruppa i SSTT og har dermed god kontakt inn mot NoDig-miljøet i Norden.  Kveine har 20 års fartstid i norsk vannbransje. Først fem år i Oslo VAV og foreløpig 15 år i Bærum kommune. Peer-Christian Nordby fortsetter som styremedlem i RIN, og øvrige styremedlemmer er Vidar Aase, Vitek AS, Trond Alm, rådgiverselskapet Tubus, Trond Havnnes, Høytrykksvakta AS, Jan Helge Høvset, Eskeland Electronics as og Kenneth Skullerud, Oslo kommune VAV (ny). Årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent, vitner om et år med noe lavere kursaktivitet enn planlagt. Dette har også resultert i et negativt årsresultat på 180.000,- kroner. Underskuddet kommer blant annet som en følge av arbeid med nye kurstilbud for kommende år. Foreningen har imidlertid likevel god økonomi.  Det blir imidlertid en justering av medlemsavgift og serviceavgift for medlemmer i RIN. Samtlige grupper hadde temadag i forbindelse med årsmøte i august. På kursfronten er det arrangert operatørkurs i spyling, lekkasjekontroll og to kurs i rørinspeksjon. Det ble ikke avholdt kurs i tetthetsprøving og desinfeksjon i 2018, men det jobbes videre med utvikling av nye kurs. Kurs i inspeksjon av stikkkledninger ble revidert i 2018, grunnlag for kurs i 2019 er dermed klargjort. Etter henvendelse fra en kommune om kunnskapsheving for forståelse av rørinspeksjonsrapporter, ble det i 2018 vurdert å utvikle et bestillerkurs i rørinspeksjon. Svenskene har utviklet et slikt kurs, og to at styrets medlemmer deltok på kurset for å hente inspirasjon til å utvikle et slikt kurs i RIN. Utvikling av kurset var i oppstartsfasen i 2018, ingen kurs ble avholdt. Styret i RIN følger tett med på realiseringen av et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi.  Regjeringen har bevilget 20 millioner kroner til senteret, som har en foreløpig prislapp på 35 millioner kroner. RIN var en av pådriverne bak etablering av et nasjonale kompetansesenter og har vedtatt en etableringsstøtte på 500.000 kroner over tre år. Rapporter og samarbeid med Norsk Vann Det ble i 2018 utarbeidet tre spesielt viktige Norsk Vann rapporter med innspill fra RIN. Rapportene 234, 235 og 236 omhandler rørinspeksjon av avløpsledninger, rapportering og klassifisering av disse, samt akseptkriterier for nyanlegg. RIN har bistått med innspill i rapportarbeidet. Både RIN og Norsk Vann ønsker et nært faglig samarbeid, for å fremme økt kunnskap og medvirke til bedre utførelse av anlegg og drift av ledningsnett for vann og avløp. Arnhild Krogh deltar på vegne av Norsk Vann i styremøter og på RINs årsmøte. Endringer av vedtekter Styret fremmet flere forslag til endring av vedtektene. De viktigste punktene her var at leder heretter skal velges for to år, men helst ikke sitte mer enn i to perioder.  Styret foreslår også at det skal bestrebes på at styrets sammensetning består av like mange styremedlemmer fra henholdsvis private og kommunale medlemmer. [caption id="attachment_6515" align="alignleft" width="800"] Det nye styret i Rørinspeksjon Norge: Fra venstre: Vidar Aase, Vitek AS, Trond Alm, rådgiverselskapet Tubus, Jan Helge Høvset, Eskeland Electronics as, styreleder Reidar Kveine, Bærum kommune, Peer-Christian Nordby, Olimb Rørfornying og Trond Havnnes, Høytrykksvakta AS. Kenneth Skullerud, Oslo kommune VAV ble nytt styremedlem. Han er ikke tilstede på bildet. Foto: Odd Borgestrand[/caption]