https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/08/flow2-1.jpg

Lanserer ny korrelator for plastrør

avatarevuser
Oppdatert: 25 august 2015
Leif Bjørge Pedersen i Megger AS forteller at den nye korrelatoren blant annet tilbyr enkel betjening med touch fargeskjerm. Den har både online og offline korrelasjon . Batterilevetiden er lang og med induktiv ladning av mikrofonene. Korrelasjon kan gjennomføres med opptil åtte sensorer/mikrofoner Det er også GPS navigasjon direkte frem til lekkasjepunktet. Denne korrelatoren er optimalisert for plastrør. Correlux C-3 korrelatorens funksjon er lokalisering av vannlekkasje i rørledningsnettet. Vann under trykk ved en rørskade gir lekkasjestøy som brer seg i alle retninger langs rørtraseen. Denne støyen registreres, forsterkes og er sendt trådløst fra to sensorer/mikrofoner (piezo mikrofoner/hydrofoner) som er festet til røret via ventil/hydrant. Correlux C-3 mottakeren sammenligner begge signaler og kalkulerer eksakt avstand til lekkasjen basert på forsinkelsestiden til signalet, sensoravstanden og lydhastigheten til rørmaterialet, sier Bjørge Pedersen til slutt. Megger lanser også nye SebaFlow som tilbyr kontinuerlig sone monitorering og flow måling av vannrørledninger innenfor et definert område ved hjelp av ultralyd teknologi. Installasjon utføres uten å avbryte vannforsyningen ved å feste sensorer på utsiden av rørveggen. Megger skriver i en pressemelding at SebaFlow er robust, vedlikeholdsfri og krever ingen tilpassing av rør eller kum for installasjon.