https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/framtidsvisjoner2-Kopi-1.jpg

Lang vei mot det perfekte

avatarevuser
Oppdatert: 15 februar 2017
Seniorrådgiver i Cowi, Tom A. Karlsen, hentes stadig inn som vannbransjens og rørbransjens profet.  Under Rørdagene i regi av Pipelife tegnet han i dag et framtidsbilde på vei mot det perfekte. -Vann og avløpsbransjen er på vei inn i oljeteknologien, men dersom vi skal se mot det perfekte må vi være tålmodig og se hvordan hverdagen var for femti år siden med regnestaver, utedoer og spritduplikatorer. I dag går vi alle med en datamaskin i baklomma og kan hente svar på kompliserte utregninger i løpet av sekunder, forklarte rådgiveren med 40 års erfaring fra VA-bransjen. For Tom A. Karlsen handler framtidens trender handler om bedre rensing, mer separeringer, mindre lekkasjer og mindre vannforbruk, nye ledningsprodukter og andre VA-produkter. Et sterkere ledningsnett Problematikken med overvannshåndtering vil være like aktuell om 20 år. Det vil kreve nye systemløsninger på pumper, mer NoDig, mer intelligent overvåking og styring. Det blir dessuten et langt sterkere fokus på sikkerhet og beredskap. -Ledningsnettet blir sterkere, mer fleksible, sveisbare, selvisolerende, termisk nøytrale, lekkasjedetekterende og med bedre slitemotstand. Ventiler i nye materialer vil også komme, hevdet Tom A. Karlsen. Overvann -Det som renner på overflaten bør holdes der og ikke ledes inn i rør. Vi bør bygge robuste flomveier, der også bilveiene kan bli gode vannveier som tar unna ekstremnedbøren i byer og tettbygde strøk. Det må dessuten etableres flere lokale vannspeil i urbane områder. Karlsen mente det vil bli mer kompakte VA-løsninger. Med rør i rør systemer og mer utstrakt bruk av NoDig vil VA-grøftene bli mindre. Rådgiveren fra Cowi i Fredrikstad er utålmodig når det gjelder å ta i bruk gravefrie metoder for ledningsfornyelse. Flere kommuner har et reelt vanntap på 40-50 prosent.  NoDig vil bli «normalen» når separeringsjobben er utført rundt om i landet. Alt for mange kommunale VA-sjefer er redd for  innovasjon og ny teknologi. Det er farlig å ta nye grep. NoDig har allerede 40 års historie i Norge, og er ikke lenger noen nyhet. Det er tid for fornying og utvikling også innen dette feltet, mente «VA-profeten». Økt sikkerhet I Karlsens framtidsbilde vil det «intelligente ledningsnettet» snart se dagens lys. En velfungerende menneskekropp er den perfekte modell for framtidens VA-systemer. Det er på det rene at transportsystemet må baseres på ledninger under trykk. Rørene vil være fleksible og dynamiske og endre sine diametere avhengig av belastning. Det blir rør i rør. Ledningsmaterialene vil være termisk nøytrale og kjemisk resistente innvendig og utvendig mot alle relevante kjemiske forbindelser. Slitasjemotstanden vil øke samtidig som rørene vil opprettholde sin hydrauliske glatthet over tid. Ledningene vil være frostsikre og kan legges på alle aktuelle dyp under terrenget. Ingen tradisjonelle anboringer vil forekomme og ledningsnettet vil generelt være nær 100 prosent lekkasjefritt. Forbrukere vil bli tilknyttet med tosidig vannforsyning, enten via parallelle rør eller via ringsystem. Sikkerhet og beredskap mot terror blir sentrale temaer, som etter hvert kommer til å gjennomsyre VA-ingeniørens hverdag. Tilgangen til anleggene blir redusert, overvåkingen skjerpet, opplysninger gradert og hemmeligholdt. Datakommunikasjon vil foregå i lukkede sikkerhetsgraderte systemer. Ute på nettet og i kummene vil instrumenter kontinuerlig måle systemets tilstand når det gjelder trykk, mengde, temperatur, bakteriologi, kjemi og slitasje. Vakuumteknologien Karlsen er rimelig sikker på at forbrukere vil spare på vannet fordi prisen vil øke, som følge av mindre forbruk og mer avansert teknologi. Forbruket vil bli målt nøyaktig hos hver abonnent og fakturaen vil komme elektronisk til avtalt tid. Leveransene vil komme fra en " vann og avløp fabrikk", i slektskap med dagens høyteknologiske industribedrifter. Noe av avløpet blir transportert med vakuumteknologi. Rørene får generelt høyere trykk og mindre diametere. I beredskap Værradarer og lokale flomvarslinger vil forberede overvannsnettet til å "gå i beredskap". Flommen vil styres gjennom systemet der det er kapasitet til enhver tid og utjevnes ved behov. VA-trafikken blir overvåket av høyintelligente maskiner med logiske evner etter modell av menneskets hjerne. Intelligente pumpestasjoner blir mange og små. Renseanlegg både for drikkevann, spillvann og overvann vil få strengere krav til rensing av nye kjemiske forbindelser, ukjente bakterier, virus og parasitter, miljøgifter og medisinrester. Automatisering, overvåking og kontroll kommer til å overgå alt vi kjenner i dag, konkluderte VA-ingeniøren.