https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/12/RIN-kurs-VVS24-1.jpg

Kursing og bedriftens utbytte

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023

Rørinspeksjon Norge arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. Dette gjør RIN blant annet ved å holde medlemmenes kompetanse på et høyt nivå gjennom kurs og opplæring, samt sertifisering av fagpersonell.

Forrige uke var det satt opp fire kurs i RIN-regi. Fasiten derfra er at det ble god oppslutning og fin stemning. Tre av fire kurs var fulltegnet. På ett av kursene var pågangen faktisk større enn kapasiteten. Men det kommer nye RIN kurs!

Blant firmaene som stilte sterkt i denne omgang, er VVS24. Fra dem deltok en større delegasjon på kurset i rørinspeksjon av hovedledninger. Firmaet var også representer på andre av de fire kursene, som ble avviklet på Gardermoen i november.

Spenner vidt

VVS24 har 34 ansatte. De er fordelt på tre avdelinger: En rørleggeravdeling, en kommunaltekniskavdeling med maskinpark for graving, samt en avdeling for rørfornying på inn- og utvendig vann & avløp.

Rørleggerbedriften påtar seg oppdrag innen nybygg og rehabilitering, industri, kommunalteknikk, offentlig og privat. Firmaet har tre avdelingsledere, men arbeider som en samlet enhet. Tverrfaglighet gir best utnyttelse av ressursene.

Kunnskap og ressursheving

– For oss er det viktig å kunne bruke ekspertisen vår om hverandre. Ved rørfornying er det for eksempel viktig at den som skal utføre arbeidet vet at røret skal inspiseres før fornyingen, og kan rutinene for inspeksjon og rapportering. Medarbeidere våre supplerer og utfyller også hverandre. På denne måten benytter vi ressursene bedre. Da handler det også om å lære av hverandre og å lære om hverandres fag, beskriver daglig leder Kjell Are Hansen.

– Det vi jobber med er grovt sagt vann og avløp, og alt henger i hop. Vi er opptatt av å bygge opp folk, sørge for god drift og kontinuerlig heve kompetansen. I tillegg heves interessen for faget, når en får arbeide allsidig innen vann og avløp. To av VVS24 fagfolk skal nå studere på teknisk fagskole, på bedriftens regning, utdyper han.

Utbytterike RIN-kurs

VVS24 er lokalisert i Tromsø, men har nedslagsfelt også i Narvik, Harstad, Bardu og Finnmark. På grøftefri rørfornying har selskapet inngått rammeavtale med Bardu kommune, og når intervjuet finner sted, har de medarbeidere på jobb i Hammerfest.

– Du sendte en forholdsvis stor gjeng til kurs på Gardermoen.

– Ja, vi har i alle år benyttet oss av RINs kurs. Denne gangen deltok både rørfornyere og ansatte som jobber med kommunalteknikk.

– Og tilbakemeldingen er?

– De er kjempefornøyde, og har fortalt meg at dette var givende. Det viktige for oss er kunnskapsheving og innsikt. Dette handler også om de enkeltes opplevelse av trivsel. Den er knyttet til å se meningen i arbeidet sitt innen vann og avløp, og å få innspill fra andre, svarer den daglige lederen i VVS24.

Viktig melding fra arrangøren

Styremedlem i RIN, Peer Christian Nordby fra Olimb, var aktiv det meste av kurs-uken. Han var selv innom tre av de fire kursene.

– Folk er engasjerte og aktive på kursene, og stemningen er god. Den ene utfordringen vi har knyttet til kursene, er å få kvalifiserte og engasjerte foredragsholdere. RIN har gjennomført kurs så lenge nå, at folk begynner å gå av med aldersgrenser etter hvert. Vi har en idealistisk gjeng, fra forskjellige bransjer, som engasjerer seg fordi de vil være med på å løfte bransjen. De aller fleste av foredragsholderne gjør også dette som en dugnadsinnsats, men vi trenger påfyll av foredragsholdere, forteller Nordby.

Kursene som ble gjennomført i forrige uke var:

  • Operatørkurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).
  • Oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger.
  • Spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).
  • Operatørkurs private avløpsledninger: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg.
  I utgangspunktet ønsker vi i RIN å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no