https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/11/Kurs-2-LT-gruppa-RIN-2014-012-nett-1.jpg

Kurses til reduksjon av vanntap

avatarevuser
Oppdatert: 12 november 2014
Dermed har RIN bidratt til økt kompetanse for en yrkesgruppe som er svært viktig for norsk infrastruktur. Totalt er det nå 75 operatører som har operatørbevis for lekkasjekontroll og trasèsøk. Kursleder og lekkasjesøker i Vestfold Vann, Arnt Olav Holm, opplyser at vanntapet i norske kommuner i dag normalt varierer fra 30 til 60 prosent av produsert vannmengde. Unntaket er kommuner som har satt dette på dagsorden. De har oppnådd raske og gode resultater. Flere kommuner kan nå skilte med en lekkasjeprosent på under 20.   Mange hovedledningseiere startet «operasjon lekkasjesøk». Først fase er å dele inn hovedledningsnettet i soner. Dette for å få bedre oversikt over avgrensede geografiske områder ved hjelp av såkalte sonevannmålere. Andre fase blir utvikling av kompetente operatører til trasè- og lekkasjesøking. De 18 operatørene som deltar på dette kurset skal utføre en svært viktig jobb innen norsk VA i årene som kommer, understreker Holm.  14 av kursdeltakerne kom fra ulike kommuner over hele landet, mens fire operatører arbeider for private rørinspeksjonsfirmaer. Den første kursdelen ble gjennomført i mars i år, der lekkasjesøkere fikk dokumentert grunnkompetanse på det arbeidet som skal utføres. Denne uka var det del to som gjaldt, og da var det erfarne lekkasjesøkere som grundig innføring i hygienisk sikkerhet ved arbeid i vannledningsnettet. Det var også aktiv lekkasjekontroll ved bruk av sms-lydloggere, videreføring i påvisning av rørtrasè, bruk av korrelator og flerkorrelerende lydloggere. Det var undervisning i grovsøk overvåkning og finsøk på lydsvakt materiale ved bruk av korrelator og hydrofoner. Det var også en time med finsøk på vannledninger, varme- og kjølerør med hydrogenmetoden. Videre var det finsøk på hovedledning og stikkledning ved bruk av luft ved marklytting. Kurset ble avsluttet med eksamensoppgaver med skriftlige besvarelser. Alle deltakerne fikk utstedt kursbevis, og de som har mer enn 12 måneder praksis fikk utstedt operatørbevis. Fokus på hygiene Arnt Olav Holm mener det er på tide at kommuner og vannverk etterspør operatørbevis når det skal utføres arbeid på vannledningsnettet. -Det må bli et enda sterkere fokus spesielt på hygienisk sikkerhet, mener Holm. Han håper Norsk Vann vil ta dette signalet på alvor og innarbeide operatørbevis som et krav for å betjene det offentlige vannledningsnettet. Det er flere elementer som må på plass for å sikre at lekkasjeandelen i vannledningene skal senkes i Norge, mener  Holm, med lang fartstid som kursleder i Rørinspeksjon Norge. -Det er viktig med en god oversikt over ledningsnettet, med tilhørende kummer og ventiler. God oversikt over rørtyper og rørdimensjoner har stor betydning for søkeresultatet. Det er kommet stadig mer avansert utstyr for lekkasjesøkeren. Mye av utstyret er basert på elektronikk, og utviklingen på utstyrssiden har vært nesten helt eventyrlig, mener Holm. -Når vi gjennomfører kurs av denne typen er det viktig at vi sammen med forhandlere oppdaterer inspektørene på siste nytt på utstyrssiden. Holm mener det er viktig å understreke at kursene i regi av RIN må ansees som grunnopplæring. -Det er den praktiske hverdagen som gjør operatørene dyktig i jobben sin, mener han. Ute i den virkelige verden er det utfordringer som grunnforhold, grunnvannstand og støyende miljø, for å nevne noen faktorer. Praktisk trening på kurset er også vesentlig, sammen med diskusjoner og meningsutveksling mellom operatørene. Forelesere på kurset er Kristin Tyldum Kjøglum fra Oslo VAV, Hans Jørgen Haugen fra Ulefos Esco, Leif Bjørge Pedersen fra Seba nor, Jan Helge Høvset fra Esceland Electronics, Sven Arvo Valdor fra Norcunsult og Arnt Olav Holm fra Vestfold Vann IKS, sistnevnte er også møteleder på de to kursdagene.