OPPGRADERINGSKURS i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 

Invalid Date

Til registreringsskjema

ARRANGØRER

RIN

STED

Vannsenteret, Arboretveien 75, 1433 Ås

Google-kart

Om arrangementet

Mer informasjon kommer. Det åpnes for påmelding i uke 9.

Sted: Nasjonalt vannsenter for vanninfrastruktur – Ås

Formål og innhold i kurset:

Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp iht Norsk Vann rapport 234/2018. Kurset gir en teoretisk gjennomgang av hva som er nytt i forhold til Norsk Vann rapport 145/2005. Fokus vil være på rapportering fra avløpsledninger, ikke vannledninger. Akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon gjennomgås.

Målgruppe for kurset er:

Operatører som utfører rørinspeksjon og har operatørbevis utstedt av RIN og Norsk Vann BA. Deltakere må ved påmelding dokumentere at de har operatørbevis og har gjennomført rørinspeksjoner de siste 6 måneder. Dette gjøres ved å sende inn kopi av bevis og bekreftelse på aktivitet fra arbeidsgiver.

Fornyet operatørbevis:

Alle kursdeltakere som gjennomfører hele kurset og viser brukbar faglig forståelse ved avsluttende prøve, vil få utstedt nytt operatørbevis.

NB! Foredragene og rapportene må lastes ned i forkant av kurset.  Disse kan brukes som hjelpemiddel ved gjennomføring av skriftlig prøve.  Det er derfor viktig med tydelige epost-adresser til deltakere ved påmelding for å få tilgang til kursdokumentene. Man kan velge om man skriver ut dokumentene og tar de med seg eller om man bruker PC under gjennomføring (telefon fungerer dårlig).

Kursene er avhengige av at det er tilstrekkelig med påmeldt for at de blir gjennomført.

Registreringsskjema

For å melde deg på må vi vite hvem du er.