Arr. RIN og Norsk Vann: Spylekurs avløp for hovedledninger

Om arrangementet

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykks-spyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart.

Målgruppe for kurset er:
– Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.
– Private firma som utfører spyletjenester.
– Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.

Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA.

DETALJER

Start: 6 november, kl. 08:00

Slutt: 7 november, kl. 16:00

STED

Henrik Ibsens veg 2, 2060 Gardermoen

Google-kart

Meld deg på her

Påmelding til arrangementet gjøres på ekstern side.

Meld på