https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/11/rorinspeksjon-vitek.jpg

LEDIGE PLASSER: Kurs i rørinspeksjon hovedledninger

avatarevuser
Oppdatert: 02 oktober 2019
OPPDATERT: Det er fortsatt noen ledige plasser til dette kurset: Rørinspeksjon Norge i samarbeid med Norsk Vann inviterer til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger. Kurset arrangeres på Comfort Hotel Runway på Gardermoen 4.-6.november. Påmeldingsfristen er 4.oktober. Det er totalt 20 plasser på kurset. Rørinspeksjonskurset nå omarbeidet og tilpasset Norsk Vann-rapport 234/2018.  Dette kurset vil derfor gå over 3 dager. Det er et sterkt lag med foredragsholdere som stiller med sin kompetanse. I dette kurset vil dere møte Trond Alm, Reidar Kveine, Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Arild Skjelstad, Erik Gløersen, Morten Trevland, Peer Christian Nordby, Ståle Brodahl og Hans Jørgen Haugen Det er viktig å merke seg at det ikke blir delt ut permer med kurskompendie. Foredrag og annet kursmateriell vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset Deltakerne må derfor ha med egen pc med kurskompendie om de ønsker dette. Link til dette vil bli sendt påmeldte i god tid før kurset starter. Formål og innhold i kurset Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger - kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. Norsk Vann-rapport 234/2018.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset Målgruppen for dette kurset er operatører som utfører rørinspeksjon. Dessuten Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Kursbevis og operatørbevis Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis.  Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon. Oppgraderingskurs for operatører med operatørbevis Operatører som har operatørbevis for rapportering etter NORVAR-rapport 145/2005 og har gjennomført rørinspeksjoner de siste 6 måneder trenger ikke gå dette kurset.  For disse arrangeres et eget oppgraderingskurs på 1 dag for rørinspeksjon etter Norsk Vann-rapport 234/2018 som gir grunnlag for utstedelse av nytt operatørbevis. Mer informasjon og påmelding her; Invitasjon Operatørkurs rørinsp nov 2019