Kurs i rørinspeksjon av hovedledninger

Det er plass til 25 operatører på dette kurset. Frist for påmelding er 12.desember. Også her gjelder prinsippet om først til mølla, så operatører må gripe sjansen. Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er: Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere. Private firma som utfører spyletjenester. Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Kursbevis og operatørbevis: Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon. Sted: COMFORT HOTEL RUNWAY Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Last ned program og påmeldingsskjema her: Invitasjon og påmelding til operatørkurs rørinsp jan 2015