https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/04/Avlop2.jpg

Kurs i drift av avløpsanlegg

avatarevuser
Oppdatert: 03 april 2014
Vannforskriften stiller strengere krav til vannkvalitet i vassdrag og fjord. Dette øker igjen kravene til god drift og minimalisering av utslippene fra avløpssystemene. Lokale bekker og overvann benyttes i økende grad som et element i utviklingen av byer og tettsteder, og dette krever også bedre vannkvalitet. Dersom kravene i utslippstillatelsene også blir strengere, hva vil da fylkesmennene fokusere på i sin kontrollaktivitet?Uansett forventer våre innbyggere at skjemmende lokale utslipp i vassdrag skal unngås. Det er også stadig sterkere negativ fokus i media vedrørende dette enn for bare få år siden. Hvordan skal avløpsbransjen utvikle sine anlegg og driftsoppfølging for å møte disse kravene? Temaer som blir tatt opp under konferansen: Hvilke rammebetingelser gir myndighetene - og hvordan følges dette opp? Risiko og sårbarhet - beredskap Beste praksis for drift av avløpssystemer Overvann og annet vann Fornyelse Programkomiteen har satt sammen et spennende program med fokus på utfordringene og mulighetene for bransjen. Meld deg på nå, og bli med på to interessante dager på Gardermoen! Ved spørsmål kontakt: bente.pedersen@tekna.no, tlf: 93 25 95 57.