https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/09/RIN-arsmote-2015-084.jpg

Kurs i avløpsspyling i Drammen

avatarevuser
Oppdatert: 23 september 2015
Det er erfarne foredragsholdere som deltar under kurset. Her kommer kjente navn som Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Frode Sandøy, Oluf Simonsen, Steinar Nilo og Kjetil Storli. Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Av sentrale foredrag nevner vi innføring om avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering av avløpsledninger. Det blir en egen sesjon om Spylingens plass i drift av avløpsnettet. Her blir det fokus på systemer, oppbygging, virkemåte og ledningseiers ansvar. Det blir en gjennomgang av aktuelle spylemetoder, rapportering og hvorfor det egentlig er behov for spyling. Under kurset blir det også praktisk gjennomgang av en spyleoperatørs hverdag. Målgruppe for kurset er: Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere. Private firma som utfører spyletjenester. Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Kursbevis og operatørbevis Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling. Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Invitasjon og påmelding til spylekurs oktober 2015 (1)