https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/06/gardermoen-kurs-nett-1.jpg

Kurs avlyst pga korona

avatarevuser
Oppdatert: 11 mars 2020
RIN avlyser all kursvirksomhet inntil videre. Deriblant tre kurs 16.-19. mars. Dette som følge av myndighetenes tiltak for å bremse spredning av korona Covid-19-viruset. Kursansvarlige i RIN har besluttet å avlyse all kursvirksomhet inntil videre, som følge av de nye rådene fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene. Det skal nå utføres en risikovurdering for arrangementer over 100 personer, mens grensen var 500 personer for noen dager siden.

Avlyste kurs

Neste uke er det planlagt tre kurs, som alle er avlyst:
  • Operatørkurs rørinspeksjon 16. - 18. mars
  • Operatørkurs avløpsspyling 16. - 17. mars Oppgraderingskurs rørinspeksjon 19. mars
– Det vil selvfølgelig ikke bli fakturert noen deltakeravgift. Dere som var påmeldt de tre kursene vil ha førsteprioritet når kursene blir avholdt så fort utbruddet er «under kontroll». Vi håper på forståelse for dette, og tar kontakt så fort nye datoer for kursene er satt, sier Jonny Undersaker i RIN. RIN dekker IKKE reiser som allerede er/var bestilt i forbindelse med kursene.