https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/04/IMG_7946-–-Kopi-1.jpeg

Kumspesialister uenig om kvalitetskrav

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2021
-Er vi den eneste kommune i Norge som forlanger IG kummer og rør i vår VA-norm på SP vann? Vi har nylig montert en standard spillvannskum til vår nye pumpestasjon på Hånes, og den lekker som en sil. Henvendelsen kommer fra driftsleder for ledningsnett og VA-entusiast Kjell Einar Liane i Kristiansand kommune, etter at han måtte tilkalle ekstern hjelp for å tette en helt ny spillvannskum. Her var det lekkasje både gjennom betongveggene og i skjøtene. -Ved å bruke IG kummer er det mye mindre fare for feilmontering fordi pakningene er integrert i de ulike kummene. Vi opplever ofte at det skjer feil i monteringen når løse pakninger blir benyttet. Vi vil benytte IG-kummer med den klare begrunnelsen at disse kummene er langt mer solide enn standard kummer som det går 13 av på dusinet. Dersom vi er blant de få kommunene som stiller dette kravet er jeg bekymret over at norske kommuner har lagt kvalitet til side for å få rimeligere løsninger, sier Liane til RIN.
Fra ledelsen i Gategodsgutta AS
får vi bekreftet at selskapet stadig får henvendelser om å tette nye kummer, både med og uten integrerte pakninger. Dette er en rimeligere løsning enn å grave opp og montere ny kum for kommunene. Are Strand i Gategodsgutta sier ut fra egen erfaring at det som oftest handler om monteringsfeil, men at det i enkelte tilfeller også kan være en produksjonsfeil. I så fall er blir dette en reklamasjonssak, sier han. IG-kummer har større godstykkelser, er sterkere og blir tetthetsprøvd. igT-kummer anbefales brukt ved behov for ekstra styrke eller tetthet, oppgir Loe Rørprodukter på sine nettsider.  Loe er en stor leverandør i norsk sammenheng, og anbefaler denne type kummer i spesielle tilfeller. Trykkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen. igT-kummer er dråpetett ved 5 meter vannsøyle og ved en tverr last på 5 tonn. Det vil si at hver enkelt kum som er merket igT har blitt testet med undertrykk og samtidig vannoverrisling før det sendes ut til kunden. Teknisk direktør i Basal, Terje Reiersen, arbeider med å utvikle og dokumentere Basals produkter kvalitetsmessig gjennom Basal Standard. Han opplyser at IG-kummer er lagervare i Oslo-regionen, men at det generelt er liten etterspørsel etter IG-kummer. Ingen produsenter ønsker å ha denne type kummer på lager dersom etterspørselen ikke tilsier det, slår Reiersen fast. Han mener standard kummer som produseres i dag er av så høy kvalitet at det ikke bør være behov for IG-kummer unntatt i helt spesielle tilfeller. Korrekt montering er imidlertid helt avgjørende for et godt resultat fastslår han. herding fjernes toppringen, som sikrer målnøyaktighet, fra spissen av kumringen. Utforming av spissen er eksakt tilpasset muffen med innstøpt gummipakning. Godstykkelsen av DN 3000 ig-kumring er på 320 mm og vekten varierer, avhengig av høyde og utforming.  Bruk av ig-kummmer anbefales ved behov for ekstra styrke eller tetthet ved tverrlast eller under montering. Et raskt søk viser at Kristiansand og Drammen er blant få kommuner som forlanger dette, mens Hallingdalskommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol har dette som krav der det er spesielt sterke krav til tetthet. Det samme gjelder for Kongsberg, Oslo og Lillehammer eksempelvis. Leverandørene har ikke IG-kummer på lager, men produserer på bestilling, Skjeveland produserer IG-kummer i dimensjon 1000 mm og høyder fra 300 til 1500 mm. Dessuten kjegle, topp-plate, ig kumringer og ig kumring med mellomdekke, men kun på bestilling. Ved støp av ig-kumringer med bunn sikres tettheten mellom bunn og vegg ved at vannets vandringsvei forlenges ved at det støpes en utvendig kant på kumelementet. I tillegg til dette smøres alle skjøter med epoxy for å sikre at forbindelsene blir bestandige over tid. Disse tiltakene gir økt sikkerhet for å unngå at vann lekker ut eller inn fra kumbunnen. Salgsleder i Østraat Rør, Jarle Rognstad, er tydelig på at IG kummer ikke er tettere enn standardmodellene, og det er en rekke argumenter som taler mot fortsatt bruk av IG-kummer sier han til RIN. -Det er noen få kommuner rundt om i landet som sverger til denne typen kummer, men jeg mener bruk av denne typen kummer er dårlig utnyttelse både økonomisk og miljømessig. -Problemstillingen blir motsatt av det mange tror. Det er IG pakningen som er kostnadsdrivende. Pakningen i seg selv er 2-3 ganger så dyr. Kummene må være tykkere i godset for å kunne ha IG pakning. Økt vekt på kum betyr mindre (i antall) varer på bil, noe som gir dyrere transport og det kan  bli behov for større og dyrere maskiner for montering. -I forhold til de krav som NS stiller for tetthet er ikke IG pakninger tettere enn glidepakninger, men IG pakninger kan muligens ha en fordel på veldig dype kummer, og det kan være lettere å unngå feil ved montering, fortsetter Rognstad. -Feilmonteringer av begge typer pakninger kan forkomme. I så fall vil ikke kummene holde tett. De fleste produsenter har gått vekk fra IG-kummer og dette er ikke lenger en lagervare hos disse. Den kan bestilles som et spesialprodukt, til en langt høyere pris en «vanlige» kummer, de har også lengre leveringstid, opplyser han videre. -Hvorfor enkelte kommuner fortsatt krever IG-kum kan jeg ikke gi et godt svar på, sier Rognstad -IG pakninger og glidepakninger er begge tette nok i henhold til NS. Det er dette vi forholder oss til. Kum produsentene kan ved bestilling av T-merket kum garantere for tettheten. Dette må da testes i henhold til gjeldende regler. Skjøt skal også inngå i denne testen. Dette koster litt ekstra, men ikke i forhold til IGT kummer, mener han.