https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/01/hallingplast_27491447711-1.jpg

Kreative NoDig løsninger for overvann

avatarevuser
Oppdatert: 19 januar 2015
NoDig metoder kan være alternativ til de stadig større rør i og gjennom våre byer. NoDig metoder kan benyttes for å unngå framtidige oversvømmelser eller forurensninger som følge av uønsket overvann. NoDig utgjør etter Holms oppfatning en positiv verdikjede. Metodene gir mulighet for lokal anvendelse av regnvann, en bedre og mer spennende by, mindre regnvann til avløpsnettet og dermed kan eksisterende rørtverrsnitt holde mål. Ved å øke bruken av NoDig vil fornyelsen av ledningsnettet skje på en miljøvennlig og energiriktig måte, hevdet Holm. [caption id="attachment_3161" align="alignleft" width="640"]
Erling Holm i samtale med daglig leder ved Hallingplast AS, Steinar Tragethon.(t.h)
Erling Holm i samtale med daglig leder ved Hallingplast AS, Steinar Tragethon.(t.h)[/caption] NoDig paletten er allsidig, og det er mulig å være kreativ med flere teknikker i et og samme prosjekt. En kommune kan benytte seg av strømpeforing, utblokking, styrt boring, horisontal boring eller tunnelering for å løse de ulike utfordringene. 3D modellering kan være et godt redskap også innen NoDig, der man ser på høydeforskjeller og hvordan man kan arbeide på lag med topografien. Ved å utnytte topografien kan man benytte styrt boring som en effektiv metode. Man kan også bore seg fram til et volum for forsinkelse for å unngå framtidige oversvømmelser. For å arbeide effektivt med dette er det viktig å gjøre seg kjent med lokale reguleringsbestemmelser. Fra Øvre Eiker kommune ble det rapportert at kommunen ikke lenger bruker innbyggernes kjellere som fordrøyningsbasseng. Utfordringen ble løst gjennom styrt boring.